skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie a vánoční večírek

Národní park Vikos-Aoös © Alena Bartoňová

20. 12. 2017, 17:00, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář o mezioborové exkurzi do Řecka

Následuje vánoční večírek (19:00)

Back To Top