skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

4. 10. 2017, 16:45, Veselovského posluchárna (B3)

Jan Hrček (ENTÚ AV ČR): Wild Drosophila and their parasitoids: developing a new model system for community ecology

Následuje studentský seminář:

Joel Brown (1st year Ph.D.): The bacterial metacommunity in a Drosophila parasitoid foodweb

Back To Top