skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

7.10.2020

Kokomo seminář:
Alyssa Fontanilla (PřF JU): Evolution of topical plant defences, herbivore-plant interactions, and negative density dependence effects in the spatial distribution of tropical trees

Studentský seminář:
nekoná se, ve 14:00 školení BOZP a PO

Zoologický seminář – nekoná se!
Jiří Hulcr (IFAS University of Florida): Invasive bark beetles that are going to eat up our forests: good and bad news from China and America

14.10.2020

Kokomo seminář (online):
Wenda Cheng (University of Hong Kong): Lepidopera behavioral and distribution responses under climate change

Studentský seminář (online):
Vojtěch Kovařík: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin hmyzu na lokalitách udržovaných volnou pastvou megaherbivorů
Kristýna Jarešová: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
Anna Koucká: Je ucho podzemních hlodavců skupiny Hystricomorpha specializované na podzemní prostředí?

21.10. 2020

Kokomo seminář:
Jitka Klimešová (Botanický ústav AV ČR): Interactions between roots and shoots of a plant in an ecological perspective

Studentský seminář (online):
Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Pavlína Kubíková: Morfologické srovnání nosorožce tuponosého a nosorožce Cottonova
Ivo Hrazánek: Somatické parametry jelenovitých: kritické zhodnocení

28.10. 2020
nekoná se – státní svátek

4.11.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Veronika Vodičková: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

11.11. 2020

Kokomo seminář:
Francisko Rezende (PřF JU): Chronicles of convergence: Inheritance, interactions, and the environment

Studentský seminář:
Karthik Thrikkadeeri: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests
Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in vocaliations of african barbets
Mónica Romero: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

18.11.2020

Kokomo seminář:
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Why collective rituals? The evolution of the basic social act

Studentský seminář:
Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem
Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)
Kateřina Pužejová: Vliv prostředí na potravní preference tropických ptáků a vliv složení potravy na jejich střevní mikroflóru
Anna Reimová: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci kooperativně se rozmnožujících druhů

25.11.2020

Kokomo seminář:
Jan Kollross (PřF JU): Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores

Studentský seminář:
Havlíček Radim: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých: vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání

2.12.2020

Kokomo seminář:
Bastien Castagneyrol (National de la Recherche Agronomique, Bordeaux): Trees and their associational and self defences against insect herbivores

Studentský seminář:
Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)

9.12.2020

Kokomo seminář:
Julia Korichava (Royal Holloway University of London): Unravelling the mechanisms of plant-herbivore interactions in a long-term forest diversity experiment

Studentský seminář:
Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax)
Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku
Pavlína Kovářová: Velikost populace tesaříka obrovského v Podyjí

16.12.2020

Kokomo seminář:
Jing Vir Leong (PřF JU): Diversification of plant defenses in response to herbivory by various insect feeding guilds

Studentský seminář:
nekoná se

Kokomo seminář (online)

Středa 16. 12. 2020, 12:30, online Jing Vir Leong (PřF JU) „Diversification of plant defenses in response to herbivory by various insect feeding guilds“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

9. 12. 2020, 14:00, online Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax) Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 9. 12. 2020, 12:30, online Prof. Julia Korichava (Royal Holloway University of London) „Unravelling the mechanisms of plant-herbivore interactions in a long-term forest diversity experiment“ (Zoom, k připojení použijte…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

2. 12. 2020, 14:00, online Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 2. 12. 2020, 12:30, online Bastien Castagneyrol (National de la Recherche Agronomique, Bordeaux) „Trees and their associational and self defences against insect herbivores“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

24. 11. 2020, 14:00, online Havlíček Radim: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci Jan Špička:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 11. 2020, 12:30, online Jan Kollross (PřF JU) „Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

18. 11. 2020, 14:00, online Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore Martin Borovička:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 18. 11. 2020, 12:30, online Martin Lang (FF MU/LEVYNA) „Why collective rituals? The evolution of the basic social act“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

11. 11. 2020, 14:00, online Karthik Thrikkadeeri: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 11. 11. 2020, 12:30, online Francisko Rezende (PřF JU) „Chronicles of convergence: Inheritance, interactions, and the environment“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

14. 10. 2020, online Studentský seminář (14:00-15:30): Vojtěch Kovařík: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin hmyzu na lokalitách udržovaných volnou pastvou…

Celá zpráva...
Back To Top