Menu

Semináře

Semináře Katedry zoologie v ZS 2017–18
Každou středu od 15:00 v B3 (Veselovského posluchárna)

04.10.2017

Odborný seminář:
Jan Hrček (ENTÚ AV ČR, České Budějovice): Wild Drosophila and their parasitoids: developing a new model system for community ecology

Studentský seminář (Ph.D. studenti):
Joel James Brown: The bacterial metacommunity in a Drosophila parasitoid foodweb

11.10.2017

Seminář se nekoná

18.10.2017

Studentský seminář:
Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí
Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny
Šárka Zemanová:  Je ojedinělost sympatrického výskytu u podzemních hlodavců dána kompetičním vyloučením nebo habitatovou specializací?

25.10.2017

Studentský seminář:
Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání
Jan Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

01.11.2017 

Odborný seminář:
Luboš Melichar (Zoo Liberec): Management zoo populací

08.11.2017 

Odborný seminář:
Eric Imbert (ISEM Montpellier): Plant-pollinator interactions focusing on Iris pollination, flower colour polymorphism and deceptive pollination

15.11.2017

Studentský seminář (Ph.D. studenti):
Michaela Másílková: Methods of assessment and cross-species comparison of personality in primates
Anna Mrázová: Interactions between plants, herbivorous insect and predators – mechanisms and ecological importance
Markéta Jariabková: Ochranářská genetika v praxi – sysel obecný

22.11.2017

Studentský seminář:
Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa
Veronika Anděrová: Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Michaela Mochanová: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné (Drosophila melanogaster)

29.11.2017

Studentský seminář:
Jan Kollross: Transektový monitoring denních motýlů ČR – Analýza výsledků
Kateřina Šandlová: Otcovská role harémového samce: vliv hřebce na sociální chování a kognitivní schopnosti hříbat
Adéla Matějková: Genetické zhodnocení siků (Cervus nippon spp.) z ochranářského hlediska
Tereza Hausteinová: Synchronizace mimo hnízdní aktivity rypošů z volné přírody
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Coleoptera; Scolytinae)

06.12.2017

Odborný seminář:
Petr Pokorný (CTS): Progresivní a retrogresivní vývoj přírody ve čtvrtohorách

Studentský seminář:
Tamara Pejchová: Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic
Dominika Hurtová: Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)

13.12.2017

Odborný seminář:
Ivan Horáček (PřF UK): Netopýři východního středomoří: biogeografie areálové křižovatky západního palearktu

20.12.2017 

Odborný seminář:
Mezioborová exkurze do Řecka
Vánoční večírek

3.1.2018

Neobsazený seminář

5.1.2018 (pátek)

Studentská konference

 

Ostatní semináře v ZS 2017–18

Ecology seminars

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

22. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného…

Celá zpráva...
Kokomo Seminars

Kokomo seminars

Tuesday 21.11.2017, 11:30, Kokomo room (former library) Prof. Jean Pierre Lumaret (Univ. of Montpellier) "Ecology and biogeography of Mediterranean dung beetles" Wednesday 22.11.2017, 12:00, Kokomo room (former library) Dr. Justine…

Celá zpráva...
Kokomo Seminar

Kokomo seminar

15. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Stefan Harrison "Biodiversity Conservation in the Northern Plains of Cambodia"

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

15. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (Ph.D. studenti): Michaela Másílková: Methods of assessment and cross-species comparison of personality in primates Anna Mrázová: Interactions between plants, herbivorous insect…

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

8. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Eric Imbert (ISEM Montpellier) "Plant-pollinator interactions focusing on Iris pollination, flower colour polymorphism and deceptive pollination"

Celá zpráva...
Kokomo Seminar

Kokomo seminar

8. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Marco Ferrante (Department of Agroecology, Aarhus University) "Artificial caterpillars in agro-environments: past use and future perspectives"

Celá zpráva...
Kokomo Seminar

Kokomo seminar

1. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Ondřej Mottl & Tom Fayle "Artificial twig nests as a tool to manipulate ant communities"

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry Zoologie

Ve středu 1. 11. 2017 od 15:00 proběhne ve Veselovského posluchárně (B3) přednáška hlavního zoologa Zoo Liberec, Ing. Luboše Melichara, nazvaná "Management Zoo populací, aneb jak to dělat". Plakát ke…

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

25. 10. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání Jan Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na…

Celá zpráva...
Kokomo Seminar

Kokomo seminar

23. 10. 2017 (Monday!), 12:30, Kokomo room (former library) Richard Mally, University of Bergen: http://www.uib.no/en/persons/Richard.Mally "The phylogenetic system of the highly diverse Spilomelinae snout moths" Spilomelinae is a large subfamily of…

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

18. 10. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita…

Celá zpráva...
Kokomo Seminar

Kokomo seminar

11. 10. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Leonardo Ré Jorge "Trophic specialization and community structure of plant-herbivore interactions"

Celá zpráva...
  • 1
  • 2