skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2021/2022
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie

5. 10. 2022

Kokomo seminář:
Sentiko Ibalim (KZO PřF JU): Environmental filter and abiotic interaction drive Geometridae (Lepidoptera) phylogenetic structure and their assemblages on Mt. Wilhelm elevational gradient, Papua New Guinea.

Studentský seminář:
Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů
Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Šárka Panáčková: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu
Magdalena Pilařová: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

Zoologický seminář:
Martin Konvička, Irena Klečková (KZO PřF JU, ENTÚ AVČR): Dlouhodobý monitoring vysokohorských okáčů: Klima, počasí budoucnost

12. 10. 2022

Kokomo seminář:
Kay Lucek (University of Neuchatel): Evolution of chromosome in Erebia butterflies (online)

Studentský seminář:
Alena Fišerová: Mezidruhová kompetice šplhavců
Dmitry  Fedorovich Shovkun: Taxonomic and biogeographic revision of the Lymantriid moths (Lepidoptera: Erebidae)
Karpate Yogita: Effect of predator exclusion on the fitness of Cirsium arvense via its interaction with pollinators and herbivores
Tan Jiunn Luh : The Mites and Thrips in Raspberry

Zoologický seminář:
Martin Hora (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK): Proč nám zahálka nedělá dobře: chůze a běh v evoluci člověka

19. 10. 2022

Kokomo seminář:
Milan Janda (Czech Academy of Sciences & National Laboratory for Ecological Analysis and Synthesis, UNAM, Mexico):  Ecology and evolution of ants on both sides of Pacific

Studentský seminář:
Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha
Zuzana Hrnčířová: Reprodukční kasta u rypošů. Další z mýtů o biologii rypošů?
Adéla Šrámková: Metody hodnocení sociální hierarchie u hlodavců
Barbora Pavlíková: Možnosti studia mumifikovaných savců z archeologických výzkumů

Zoologický seminář:
Simon Thorn (Biocenter of the University of Wuerzburg): Effect of natural disturbance on biodiversity: From patterns to causes to management

26. 10. 2022

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Eliška Malcová: Mezidruhová kompetice strakapouda velkého a strakapouda prostředního
Andrea Tomešová: Jsou žlutí hnojníci opravdu koprofágní? Ekologie a ekosystémové služby (ne)poskytované našimi nejhojnějšími koprofágními brouky
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Katy Sartoriová: Biogeografie dvou stepních druhů okáčů

Zoologický seminář:
nekoná se – nemoc

2. 11. 2022

Kokomo seminář:
Nina Farwig (Marburg University): Biodiversity in changing landscapes: consequences for ecosystem functioning (online)

Studentský seminář:
Ladislava Krausová: Rozpoznávání kukaččích vajec ťuhýkem obecným
Zdeněk Uldrych: Fylogeografická analýza rozšíření savců ve východní a jižní Africe
Dominic Dudek: Learning flexibility in naked mole rats (Heterocephalus glaber)
Kateřina Bouberlová: Molekulární fylogeneze a sekvenování topotypového materiálu rodu Bujurquina

Zoologický seminář:
Matěj Lövy (KZO PřF JU): Drobní savci Etiopské vysočiny: Radosti a strasti ekofyziologického výzkumu na střeše Afriky

9. 11. 2022

Kokomo seminář:
Antonín Macháč (Center for Theoretical Studies, Prague): Evolution of tropical megadiversity: Lessons from the Amazon, the Andes and the Indo-Pacific

Studentský seminář:
Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní
Barbora Krejsová: Dynamika sociálních interakcí při utváření harému u koní (Equus caballus) v polodivokém chovu
Tereza: Kaucká: Ekologické, demografické a historické příčiny africké polygynie
Tibor Kindl: Hadí invaze: hrozba pro ostrovní endemity
Barbora Zíková: Fylogeografie rypoše damarského (Fukomys domarensis)

Zoologický seminář:
Ondřej Sedláček (PřF UK): Vidět hořet Říp a zemřít: Ekologie ohně v ČR

16. 11. 2022

Kokomo seminář:
Tom Revilla (Biology Centre CAS): Phenology and population interactions

Studentský seminář:
Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka
Tereza Poláková: Fylogenetická analýza šimpanzí kultury
Michaela Helclová: Stanovištní nároky krasce dubového (Eurythyrea quercus)
Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem
Veronika Slovíková: Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách stromů Eucalyptus tereticornis

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

23. 11. 2022

Kokomo seminář:
Jinlin Chen (Department of Zoology, University of Oxford): Causes and future drivers of species turnover along elevational gradients – insights from Australian tropical Drosophila and their parasitoid

Studentský seminář:
Eva Hořejší: Dynamika hierarchie koní v polodivokém chovu v dlouhodobém kontextu
Tomešová Andrea: Jsou žlutí hnojníci opravdu koprofágní? Ekologie a ekosystémové služby (ne)poskytované našimi nejhojnějšími koprofágními brouky
Pavlína Kovářová:  Velikost populace tesaříka obrovského v Podyjí
Kristýna Jakešová: Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů (Bos primigenius)
Anežka Doubravová: Časoprostorové využití lokality stádem zubrů evropských (Bison bonasus)
Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

30. 11. 2022

Kokomo seminář:
Justine Vansynghel (University of Wuerzburg): Quantifying services and disservices of insects and invertebrates in cacao agroforestry (online)

Studentský seminář:
Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Jan Špička: Antipredační chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea)
Pavlína Kubíková: Modulují osobnostní rysy u hraboše polního průběh jeho cirkadiánní aktivity?
Lucie Mourková: Revize literárních údajů o výskytu zubra evropského (Bison bonasus) ve středním a pozdním holocénu (9 tis. BP až současnost)
Šárka Zemanová: Maximální metabolismus rypošovitých

Zoologický seminář:
Zuzana Štěrbová (PřF a FF UK): Jen přes mou mrtvolu: Vliv rodičů na výběr partnera

7. 12. 2022

Kokomo seminář:
Carolina Ocampo-Ariza (Georg-August-Universität Göttingen): Predators exclosures in the tropics (online in Kokomo room)

Studentský seminář:
Claudio Sbaraglia: How to sample five different deadwood’s smells
Nandi Das Gaurab: bude oznámeno
Jan Walter: Funkční vlastnosti nočních motýlů

Zoologický seminář:
Valeria Mazza (Animal Ecology Group, University of Potsdam): Smarts in the city: Innovation in rural and urban small mammals

14. 12. 2022

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Frederik Christiaan De Wint: bude oznámeno (online)
Pedro Ribeiro De Gusmao Ribeiro: bude oznámeno
Daniel Linke: bude oznámeno
Alfred Kik: bude oznámeno

Zoologický seminář:
Nekoná se – referáty účastníků mezioborové exkurze do Bulharska

Seminář Katedry zoologie

30. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae) Jan Špička: Antipredační chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) Pavlína Kubíková: Modulují osobnostní rysy u hraboše…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

23. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Eva Hořejší: Dynamika hierarchie koní v polodivokém chovu v dlouhodobém kontextu Tomešová Andrea: Jsou žlutí hnojníci opravdu koprofágní? Ekologie a ekosystémové…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

16. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka Tereza Poláková: Fylogenetická analýza šimpanzí kultury Michaela Helclová: Stanovištní nároky…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

9. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní Barbora Krejsová: Dynamika sociálních interakcí při utváření harému u koní (Equus caballus)…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

2. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Ladislava Krausová: Rozpoznávání kukaččích vajec ťuhýkem obecným Zdeněk Uldrych: Fylogeografická analýza rozšíření savců ve východní a jižní Africe Dominic Dudek: Learning…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Eliška Malcová: Mezidruhová kompetice strakapouda velkého a strakapouda prostředního Andrea Tomešová: Jsou žlutí hnojníci opravdu koprofágní? Ekologie a ekosystémové služby (ne)poskytované…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

19. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha Zuzana Hrnčířová: Reprodukční kasta u rypošů. Další…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

12. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Alena Fišerová: Mezidruhová kompetice šplhavců Dmitry  Fedorovich Shovkun: Taxonomic and biogeographic revision of the Lymantriid moths (Lepidoptera: Erebidae) Karpate Yogita: Effect…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

5. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a…

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v ZS 2022/23

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové "Interactions between plants, herbivorous insects and predators: mechanisms and ecological importance" se koná dne 16. srpna 2022 od 13.00 hodin v posluchárně C1 Přírodovědecké…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 25. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) od 13:15 Roger Kitching (Griffith University, Australia) "History and reflections on five decades in ecology" Zároveň online v aplikaci Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85983851967 Meeting ID: 859…

Celá zpráva...
Back To Top