skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2021/2022
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie

16. 2. 2022

Kokomo seminář:
Paola Lima (ENTU CAS): Herbivore-plant interactions

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Drtivý dopad na konci křídy: Dějiny Alvarezovy impaktní teorie a současný pohled na událost K-Pg (online)

23. 2. 2022

Kokomo seminář:
Jan Stefka (PARU CAS): Coevolution between parasites and hosts on the level of populations

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
Miloslav Jirků (Parazitologický ústav AVČR): Velcí kopytníci v malém Česku: Výsledky sedmi let přirozené pastvy

2. 3. 2022

Kokomo seminář:
Jan Šuspa Lepš (Katedra botaniky PřF JU): Biodiversity – Ecosystem Function experiments: what they say about real world

Studentský seminář:
Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Michaela Uhrová: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)

Zoologický seminář:
Vojtěch Kolář (Katedra biologie ekosystémů PřF JU): Není všechno zlato, co se třpytí: Stav českých rybníků pohledem vodních brouků

9. 3. 2022

Kokomo seminář:
Priscilla Mezzomo (Katedra zoologie PřF JU): Induced plant defences, their specificity, and roles in plant protection – PhD update

Studentský seminář:
Daniela Hlávková: Ips sexdentatus (Coleoptera: Scolytidae): Bionomy and behaviour of Central-European populations
Dadhich Prachi: Influence of microhabitat (temperature and photoperiod) on the behavior of Bark Beetles
Jan Provazník: Bioinformatická analýza nemodelových druhů hmyzu
Peter Kmeť: Vplyv extracelulárneho adenozínu na retinálnu degeneráciu u Drosophila melanogaster

Zoologický seminář:
Jan Zrzavý (Katedra zoologie PřF JU): Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

16. 3. 2022

Kokomo seminář:
Alyssa Fontanilla (Katedra zoologie PřF JU): Evolution of topical plant defences, herbivore-plant interactions – PhD update

Studentský seminář:
Jeni Sidwell: Trade-offs between parasitoid resistance, competitive ability, and performance in warmer temperatures in Drosophila
Dawson Shiloff: Recognition of territorial calls of neighbours and non-neighbours in Pygmy owl (Glaucidium passerinum) males
Kseniia Proskuriakova: Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders
Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore
Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin hmyzu na lokalitách udržovaných volnou pastvou megaherbivorů

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

23. 3. 2022

Kokomo seminář:
Simon Segar (Harper Adams University): A damn fine cup of coffee: Working towards sustainable coffee production (online)

Studentský seminář:
Nela Prokůpková: Obranné reakce hmyzu vůči intoxikaci: modelový druh včela medonosná
Anna Raimová: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci kooperativně se rozmnožujících druhů

Zoologický seminář:
Dominik Vondráček (Entomologické oddělení Národního muzea): Automatická identifikace hmyzu – je stroj lepší než člověk?

30. 3. 2022

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Studentský seminář:
Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory
Lucie Hornátová: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě
Šárka Panáčková: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu
Ivo Hrzánek: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Vojtěch Smolík: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

6. 4. 2022

Kokomo seminář:
Philipp Hoenle (BC AVČR): Ant community recovery in the Ecuadorian Choco

Studentský seminář:
Lucie Radová: Mezidruhová kompetice u dutinových ptáků
Eliška Černá: Mateřské styly u primátů a jejich důsledky pro mláďata
Kateřina Kimáková: Seismická komunikace hlodavců
Michaela Marková: Stabilita indivuduálních rozdílů v chování u rypošů lysých
Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax)
Pavlína Bílková (Petrásková): Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Pavla Strolená: Schopnost reverzního učení u rypošů lysých

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

13. 4. 2022

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Studentský seminář:
Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu
David Žíla: Morfologická a molekulární delimetace druhů cichlid rodu Bujurquina s popisem nového druhu

Zoologický seminář:
Vedrana Šlipogor (Katedra zoologie PřF JU): Unique, just like everyone else? Integrative approach to the study of personality in common marmosets

20. 4. 2022

Kokomo seminář:
Klaus Fischer (Institut für Integrierte Naturwissenschaften): Butterfly distribution

Studentský seminář:
Anna Kolářová: Vnímání a rozlišování lidských emocí u polodivoce žijících koní (Equus ferus caballus)
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
Lucie Mourková: Revize literárních údajů o výskytu zubra evropského (Bison bonasus) ve středním a pozdním holocénu (9 tis. BP až současnost)
Václav Pokorný: Sezónní trendy v diverzitě a specializaci herbivorního hmyzu v závislosti na změnách chemického složení hostitelských rostlin

Zoologický seminář:
nekoná se – nemoc

27. 4. 2022

Kokomo seminář:
Brian Sedio (University of Texas): Species differences in foliar secondary metabolites represent a fundamental niche dimension on Barro Colorado Island, Panama

Studentský seminář:
Jakub Pawlik: Ekologie společenstev afrického a evropského koprofilního hmyzu
Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení?
Marlene Huber: Intraspecific variation of resistance to parasitoid on drosophilid flies from two australian elevation gradients
Michaela Helclová: Stanovištní nároky krasce dubového (Eurythyrea quercus)

Zoologický seminář:
Kristina Kverková (Katedra zoologie PřF UK): Proč máš tak velký mozek? Pohádka o socialitě a evoluci inteligence

4. 5. 2022

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Studentský seminář:
Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals?
Sangeeth Sailas Santhosh: Factors shaping spatio-temporal distribution, abundance and mortality of avian predators
Vincent Montbel : Eco-evolutionary dynamics in Drosophila-parasitoids networks

Zoologický seminář:
Josef Bryja (Ústav biologie obratlovců AVČR): Proč je východoafrický horský biodiverzitní hot-spot tak „hot“ – příklady z evoluční historie drobných savců

11. 5. 2022

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Studentský seminář:
Munipapa Reddy Ashok Kumar Agnishikhe: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks
Jarešová Kristýna: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína žlutorukého (Saguinus midas)
Eliška Macháčková: Plasticita chování klisen v různém sociálním kontextu
Martin Brožák: Vliv pastvy na strukturu společenstev mravenců v ČR

Zoologický seminář:
Pavel Linhart (Katedra zoologie PřF JU): Kdopak to mluví? Principy a využití signálů individuální identity

18. 5. 2022

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Studentský seminář:
Anežka Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců
Kryštof Korejs: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
Jakub Trtík: Zbarvení dravců – variabilita, evoluce a funkce
Jana Koudelková: Fauna kůrovcovitých na borovici lesní v oblasti Jevišovické pahorkatiny

Zoologický seminář:
Vojtěch Kubelka (Katedra zoologie PřF JU): Animal migration to the North breeding grounds – still advantageous strategy or maladaptive behaviour?

25. 5. 2022

Kokomo seminář:
Roger Kitching (Griffith University, Australia): History and reflections on five decades in ecology (v posluchárně B3 od 13:15)

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové "Interactions between plants, herbivorous insects and predators: mechanisms and ecological importance" se koná dne 16. srpna 2022 od 13.00 hodin v posluchárně C1 Přírodovědecké…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 25. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) od 13:15 Roger Kitching (Griffith University, Australia) "History and reflections on five decades in ecology" Zároveň online v aplikaci Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85983851967 Meeting ID: 859…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

18. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Anežka Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců Kryštof Korejs: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

11. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Munipapa Reddy Ashok Kumar Agnishikhe: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks Jarešová Kristýna: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

4. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals? Sangeeth Sailas Santhosh: Factors shaping spatio-temporal distribution,…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Jakub Pawlik: Ekologie společenstev afrického a evropského koprofilního hmyzu Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení? Marlene Huber: Intraspecific variation of…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

20. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Anna Kolářová: Vnímání a rozlišování lidských emocí u polodivoce žijících koní (Equus ferus caballus) Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

13. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu David Žíla: Morfologická a molekulární delimetace druhů cichlid rodu…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

6. 4. 2022, posluchárna C4 Studentský seminář (13:15-16:30): Lucie Radová: Mezidruhová kompetice u dutinových ptáků Eliška Černá: Mateřské styly u primátů a jejich důsledky pro mláďata Kateřina Kimáková: Seismická komunikace…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

30. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-16:30): Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory Lucie Hornátová: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

23. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Nela Prokůpková: Obranné reakce hmyzu vůči intoxikaci: modelový druh včela medonosná Anna Raimová: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci kooperativně…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

16. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-16:30): Jeni Sidwell: Trade-offs between parasitoid resistance, competitive ability, and performance in warmer temperatures in Drosophila Dawson Shiloff: Recognition of territorial calls…

Celá zpráva...
Back To Top