skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2018/19
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 14:30-16:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 16:15-17:45

Zoologický seminář – plakát ke stažení

3.10.2018

Kokomo seminář:
Pavel Duda (PřF JU): Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data

Zoologický seminář:
nekoná se – schůze zaměstnanců katedry, školení BOZP a PO

Studentský seminář:
nekoná se

10.10.2018

Kokomo seminář:
Donald Quicke (Department of Biology, Chulalongkorn University): Biological homoplasy – the bête noire of ancestral state reconstruction with examples from braconid wasps and others

Zoologický seminář:
Karolína Brandlová (ČZU): Derbianus Conservation – záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu

Studentský seminář:
nekoná se

17.10.2018

Kokomo seminář:
Leonardo Ré Jorge (PřF JU, projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364): Coupled beta diversity of trophically linked assemblages

Zoologický seminář:
Petr Veselý (PřF JU): Aposematismus a mimikry – můžeme ještě zjistit něco nového?

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

24.10.2018

Kokomo seminář:
Mikal Houdria (ENTÚ AVČR): Effects of habitat change on Macaranga pearsonii and its obligate mutualist ant symbionts in Borneo

Zoologický seminář:
Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR): Lidské migrace a adaptace v sahelu

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakci na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

30.10.2018 (úterý)

Kokomo seminář:
Mirjam Hazenbosch (Interdisciplinary Centre for Conservation Science, Department of Zoology, University of Oxford): Sustainable Land Use for Smallholder Farming Communities in Papua New Guinea

31.10.2018

Zoologický seminář:
Pavel Pech (Univerzita Hradec Králové): Mravenci a modrásci rodu Phengaris: život a evoluce

Studentský seminář:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Lucie Kališová: Nízkomolekulární kryoprotektivní látky s ochranným účinkem na hmyzí organismus vystavený chladovému stresu
Tereza Nováková: Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR

7.11.2018

Kokomo seminář:
Pavel Fibich (PřF JU): Plant ecology from spatial patterns

Zoologický seminář:
Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

14.11.2018

Zoologický seminář:
František Sládeček (PřF JU): Ekologie koprofilních společenstev

Studentský seminář:
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprokukční úspěch u savců
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

15.11.2018 (čtvrtek)

Kokomo seminář:
12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia
13:00-14:00 – Nico Bluthgen:  Dung beetle networks

21.11.2018

Kokomo seminář:
Anna Mrázová (PřF JU): The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance

Zoologický seminář:
Jan Stejskal (ZOO Dvůr Králové): Jak rozmnožit mrtvého nosorožce

Studentský seminář:
Pavlína Hromková: Potravní ekologie zubra (Bos bonasus) a jeho biotopové preference
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

28.11.2018

Kokomo seminář:
Ezequiel González (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba): Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges with crops and influences on ecosystem services and dis-services

Zoologický seminář:
Pavel Sroka (ENTÚ AVČR): Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu

Studentský seminář:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

5.12.2018

Kokomo seminář:
Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in the Anthropocene

Zoologický seminář:
Jan Robovský (PřF JU): Quo vadis Equus przewalskii?

Studentský seminář:
Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu na jikry reofilního bolena dravého

12.12.2018

Kokomo seminář:
Piotr Szefer (PřF JU): Succession experiments in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives

Studentský seminář:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

19.12.2018

Kokomo seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu

Studentský seminář:
nekoná se – Vánoční večírek

Kokomo seminář

Středa 23. 12. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Kate Vogiatzi (Imperial College London): "Random forests on random forests: Use of drones and machine learning in deadwood surveys"

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Čtvrtek (!) 17. 1. 2019, od 11:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) 11:00-11:45 - Darren Evans: Merging DNA metabarcoding and ecological network analysis to understand and build resilient terrestrial ecosystems 11:45-12:15…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 9. 12. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Thomas Lewinsohn (University of Campinas, Campinas): "The development of community ecology from the 1970s onwards"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie a vánoční večírek

19. 12. 2017, 17:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu Následuje vánoční večírek (19:00)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

12. 12. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Odborný seminář (14:30-16:00): Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): „Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives“ Plakát ke stažení Studentský…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 5. 12. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Piotr Szefer (PřF JU): "Succession experiments in Papua New Guinea"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

5. 12. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Odborný seminář (14:30-16:00): Jan Robovský (Katedra zoologie PřF JU): „Quo vadis Equus przewalskii?“ Plakát ke stažení Studentský seminář (16:15-17:45): Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 5. 12. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): "Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in…

Celá zpráva...

Čtvrteční seminář na BC AV ČR

Čtvrtek 28. 11. 2018, 12:00, BC – aula přízemí Prof. Dr. Ran Nathan (Hebrew University of Jerusalem): "Overview of movement ecology, methods and research activities"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

28. 11. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Odborný seminář (14:30-16:00): Pavel Sroka (Entomologický ústav BC AV ČR): „Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu“ Plakát ke stažení Studentský seminář (16:15-17:45):…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 28. 11. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Ezequiel González (National University of Cordoba): "Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

21. 11. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Odborný seminář (14:30-16:00): Jan Stejskal (Zoo Dvůr Králové nad Labem): „Jak rozmnožit mrtvého nosorožce“ Plakát ke stažení Studentský seminář (16:15-17:45): Pavlína Hromková: Potravní ekologie…

Celá zpráva...
Back To Top