skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2019/20
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoologický seminář – plakát ke stažení

2.10.2019

Kokomo seminář:
Stefan Harrison (ENTÚ AVČR): Testing for Janzen-Connell effects in a tropical forest

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se

9.10.2019

Kokomo seminář:
Shuang Xing (ENTÚ AVČR): LifeWebs project

Studentský seminář:
Veronika Anděrová: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Markéta Adamovská: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)

Zoologický seminář:
Kateřina Sam (ENTÚ AVČR): Proč je svět zelený: Jak predátoři pomáhají rostlinám a jak spolu mluví

16.10.2019

Kokomo seminář:
Anton Popov (Georg-August-Universität Göttingen): Soil-based food webs + introduction to the global database of morphotypes of spiders

Studentský seminář:
Sam Cameron Finnie: Parasitoid-Caterpillar Interactions in Top-Down Trophic Cascades Across a Latitudinal Gradient
Jan Kollross: Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores
Markéta Tahadlová: Trophic interactions as drivers of plant defences and secondary succession

Zoologický seminář:
Lenka Sentenská (PřF MUNI): Konflikt mezi pohlavími u pavouků

23.10.2019

Kokomo seminář:
Kerry Moses (ENTÚ AVČR): Creating a sustainable conservation approach in Papua New Guinea; A case study for Mauberema ecotourism and conservation project in Sinesine Yongomulge District of Simbu Province

Studentský seminář:
Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Veronika Řehová: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Zoologický seminář:
Martin Košťák (PřF UK): Primáti moří: Nové pohledy na evoluci hlavonožců

30.10.2019

Kokomo seminář:
Nigel Baro, Hayden and Tiberius Jimbo (New Guinea Binatang Research Centre): Research projects in Nagada – National Forest Inventory update

Studentský seminář:
Tomáš Jehlík: Telomerázová aktivita u sociálního hmyzu
Andrea Kraus: Comparative study of bite force in rodents with extremly well developed chewing apparatuses, the African mole-rats (Bathyergidae)

Zoologický seminář:
Roman Fuchs (PřF JU): Váš obličej se mi nelíbí cizinče – ale proč vlastně?

1.11.2019 (pátek!)

Kokomo seminář:
Michael Staab (Department for Nature Conservation and Landscape Ecology, University of Freiburg): Insects and their trophic interactions in natural and experimental forests

6.11.2019

Kokomo seminář:
Alfred Kik (Katedra zoologie PřF JU): The influence of socio-demographic factors on language skills and ethnobiological knowledge of contemporary populations in Papua New Guinea

Studentský seminář:
Tereza Pospíšilová: Vliv klíštěcích proteinů na hostitele a na přenos patogenů
Michal Rindoš: Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva

Zoologický seminář:
David Storch (CTS): Hledání Svatého Grálu ekologie: Cesta za pochopením geografických trendů biologické rozmanitosti

13.11.2019

Kokomo seminář (od 13:00):
Elina Mäntylä (ENTÚ AVČR): Bad and good trees (plant defenses)

Studentský seminář:
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoologický seminář:
Jan Štefka (PARÚ AVČR): Příběhy ze života vší a tasemnic: populačně genetická diverzita a ko-evoluce parazit – hostitel

20.11.2019

Kokomo seminář:
Martin Volf (ENTÚ AVČR): Plant defenses

Studentský seminář:
Magdalena Pilařová: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)

Zoologický seminář:
Oldřich Říčan (PřF JU): Podivuhodný příběh jihoamerických savců?

27.11.2019

Kokomo seminář:
Petri Niemela, Cristina Tuni (Ludwig-Maxmilians-Universität München): Studies of individual level behavior: theory vs. support; A journey inside the nuptial gift of a spider

Studentský seminář:
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli

Zoologický seminář:
Karel Kleisner (PřF UK): Jak se dostat do formy: Eko-psycho-morfologie biologických tvarů a problémy s obličejem

4.12.2019

Kokomo seminář:
Ingrid Olivares (University College London, Centre for Biodiversity and Environment Research): Assessing species saturation in palms

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: Dominanční hierarchie u koní v polodivokém chovu zblízka i z dálky
Ruben Reátegui Casas: The tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) of tropical rain forest in Ucayali, Peru
Xiao Xue: Impact of water deficit on leaf quality, predator and herbivore community in Ficuses

Zoologický seminář:
Petr Slavíček (Ústav fyzikální chemie VŠChT v Praze): Co na sebe víme? Věda o vědě

11.12.2019

Kokomo seminář:
Jimmy Moses (ENTÚ AVČR): Effects of elevation and leaf-litter depth on ground-dwelling ant communities significantly interact along a tropical mountain elevational gradient
Maurice Leponce (Royal Belgian Institute of Natural Sciences): Three-dimensional arboreal ant distribution in rainforests and a method to detect ant mosaic

Studentský seminář:
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Robert Grgac: Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

Zoologický seminář:
Robert Tropek (PřF UK): Polinační sítě na svazích Kamerunské hory

18.12.2019

Kokomo seminář:
Tomas Roslin (University of Helsinki): LIFEPLAN – a Brave Attempt at Combining Big Ecological Data with Novel Statistical Methods

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi

Kokomo seminář

Středa 12. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Marjorie da Silva (Universidade Estadual Paulista): „Historical Biogeography of swarm-founding wasps (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae, Epiponini)“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 5. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Nick Pardikes (Laboratory of Experimental Ecology BC CAS): „Temperature and timing interact to shape host-parasitoid interactions“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 29. 1. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Miguel González Ximénez de Embún (Universidad Politécnica de Madrid): „Drought-stressed tomato plants trigger bottom-up effects on key mite pests“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 22. 1. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Elina Mäntylä (ENTÚ AVČR): „Forest odours – phenology, foraging and fitness cues for birds (ERC Consolidator grant)“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 15. 1. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Uriel Gelin (XTBG, China): Spinescence: mechanisms of evolutionary history across continents We live in an era dominated by flowering plants and…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 18. 12. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Tomas Roslin (University of Helsinki): „LIFEPLAN – a Brave Attempt at Combining Big Ecological Data with Novel Statistical Methods“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

11. 12. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR Robert Grgac: Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata Jaroslav Kajínek:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 11. 12. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Jimmy Moses (ENTÚ AVČR): „Effects of elevation and leaf-litter depth on ground-dwelling ant communities significantly interact along a tropical mountain elevational…

Celá zpráva...

Seminář Katedry genetiky: Nejdelší motýlí migrace

Úterý 10. 12. 2019 ve 13.00 na ParU AVČR - Gerard Talavera (Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona, Spain): "The longest butterfly migration: Integrative research to understand long-range insect movements"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

4. 12. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Kateřina Šandlová: Dominanční hierarchie u koní v polodivokém chovu zblízka i z dálky Ruben Reátegui Casas: The tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 4. 12. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Ingrid Olivares (University College London, Centre for Biodiversity and Environment Research): „Assessing species saturation in palms“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 11. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli Odborný seminář (15:45-17:15): Karel Kleisner (PřF UK): Jak se…

Celá zpráva...
Back To Top