skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2023/2024
Kokomo seminář (Kokomo room, Centrum tropické ekologie): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B3): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie zde

14. 2. 2024

Kokomo seminář:
Tomas Revilla (BC AV ČR) Emergence of phenotypic plasticity through epigenetic mechanisms

Studentský seminář:
nekoná se – schůze katedry

Zoologický seminář:
Magda Zrzavá (KZO PřF JU): Jak prezentovat na seminářích? Seminář pro Bc. a Mgr. studenty

21. 2. 2024

Kokomo seminář:
Filip Blaštík (BC AV ČR): Structure and dynamics of interaction networks in the course of secondary rainforest dynamics

Studentský seminář:
Anežka Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců
František Vejmělka: Species richness, diversity, and endemism of non-volant mammals from a complete elevational gradient of New Guinea
Iamba Kari Sogera: The impact of insect herbivores on successional pathways in tropical rain forests: an experiment with plant-insect food webs in New Guinea

Zoologický seminář:
Dalibor Kodrík (KZO PřF JU, ENTÚ AV ČR): Co je to včelí jed a jak ho včela používá: Struktura a funkce žihadla a mechanismus působení toxinů

28. 2. 2024

Kokomo seminář:
Ondřej Sedláček (PřF UK): bude oznámeno

Studentský seminář:
David Pierre Milesi-Gaches: Birds, Seals, and Humans: Relationship Network and Ecology in the Face of Tourism Increase and Climate Change in the Arctic

Zoologický seminář:
Pavel Němec (Katedra zoologie PřF UK): Řekni, kolik máš neuronů a já ti povím, kdo jsi: Evoluce komplexity mozku obratlovců

6. 3. 2024

Kokomo seminář:
Pavel Duda (KZO PřF JU): bude oznámeno

Studentský seminář:
Tereza Hýblová: Biogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření
Kristián Grell: bude oznámeno
Ahmed Rauf Adnan Tameem: Socioecological drivers of facial morphological traits in catarrhine primates
Zuzana Hrnčířová: Reprodukční kasta u rypošů. Další z mýtů o biologii rypošů?

Zoologický seminář:
Jan Robovský (KZO PřF JU): Refugee species – druhy, které se staly vyhnanci

13. 3. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Martina Koukalová: Obrana hnízda vůči atrapám predátorů u sýkory koňadry (Parus major) na Třeboňsku
Krejsová Barbora: Dynamika sociálních interakcí při utváření harému u koní (Equus caballus) v polodivokém chovu
Jana Suchá: Molekulární fylogeneze a srovnávací biogeografie cichlid západní Amazonie
Kateřina Vinterová: Analýza aktivity a pobytových znamení velemyší
Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka

Zoologický seminář:
Václav Gvoždík (Ústav biologie obratlovců AV ČR): Evoluce v pralesích střední Afriky: Žáby afroskokani, mito-jaderná diskordance a tok genů ve fylogenomice

20. 3. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Vendula Bílková: Interakce mezi dubem letním (Quercus robur) a býložravým hmyzem v závislosti na míře jeho specializace
Diana Tomandlová: Vliv přímé a nepřímé indukované chemické obrany rostlin na herbivorii a predaci
Tereza Stluková: Populační genetika motýlů zanedbaných mezofilních stanovišť
Barbora Zíková: Fylogeografie rypoše damarského (Fukomys domarensis)
Karolína Pánová: Vliv invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana hnědého

Zoologický seminář:
Michal Berec (KZO PřF JU): Jde vypočítat objem obchodu s CITES organizmy? Aneb jaké si to uděláš, takové to máš

27. 3. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Hrazánek Ivo: Vliv odchytu a imobilizace na prostorovou aktivitu prasat divokých (Sus scrofa)
Kristýna Jarešová: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína žlutorukého (Saguinus midas)
Nela Prokůpková: Obranné reakce hmyzu vůči intoxikaci: modelový druh včela medonosná
Pavla Strolená: Test sociálně indukované preference místa u rypošů lysých
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců
Klára Hájková: Lokální a globální požadavky okáče stříbrookého (Coenonympha tullia)
Lenka Honzová: Biogeografie a fylogeografie cirkumpolárních lučních motýlů
Eliška Malcová: Mezidruhová kompetice strakapouda velkého a s.prostředního
Michaela Marková: Hodnocení individuálních rozdílů v chování na základě čtyř laboratorních testů u rypošů lysých
Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Terezie Peškařová: Populace ohniváčka rdesnového (Lycaena helle) v NP Šumava: Revize stavu a stanovištní nároky
Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě hlasové identifikace jedinců

Zoologický seminář:
Nekoná se – referáty studentů Katedry zoologie

3. 4. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)
Vojtěch Kotě: Mortalita hadů na silnicích a její řešení – literární rešerše
Tereza Kaucká: Ekologické, demografické a historické příčiny africké polygynie
Adéla Mikešová: Nakaženost a diverzita patogenu račího moru v populacích amerických raků z východního pobřeží USA
Monika Třeštíková: Porovnání projevů chování u dvou populací slepce galilejského

Zoologický seminář:
Jaroslav Petr (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha): Vyhyneme? aneb Jak dlouho ještě budou lidé plodit děti?

10. 4. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Jaroslav Bače: Jak ťuhýk obecný rozpoznává kukačku obecnou od krahujce obecného? Vliv klíčových znaků.
Lucie Haičmanová: Jak ovlivňuje dosažení reprodukčního statusu sílu skusu rypošů?
Markéta Janková: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana hnědého
Žaneta Lešková: Informační obsah ve vokalizaci rypoše lysého (Heterocephalus glaber)
Jana Koudelková: Mechanismy přřezimování u lýkožrouta modřínového Ips cembrae (Heer,1836)

Zoologický seminář:
Kateřina Sam (ENTÚ AVČR): Vzhůru k oblakům: Co je v korunách stromů jinak, než při zemi (z pohledu hmyzu a jeho predátorů)

17. 4. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Eliška Macháňová: Habituace hlodavců na experimentální podmínky
Anna Kubíková: Řízení sezónní výměny srsti u savců se zaměřením na hlodavce
Cara-Marie Denney: Vliv orientace těla na schopnost rozpoznání predátorů netrénovanými ptáky
Eva Prchalová: Vývoj univerzální molekulární metody určení pohlaví u motýlů

Zoologický seminář:
Barbora Dobiášová (Zoo Praha): Návrat divokých koní: Současnost a budoucnost reintrodukce koní Převalského

24. 4. 2024

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Ayush Neelesh Thakker: The comparison of luxury effect and structure of functional traits in urban bird community within Temperate Zone and Tropical Region
Katharina Konrader: Comparison of toxicity and colouration in beetle Harmonia axyridis
Manomi Joel: The winter bird community at feeders from the point of view of Eurasian sparrowhawk (Accipiter nisus)
Lucas Dario Fernandez: Development deterring pheromone of ladybird larvae
Yoldat Doda Akdoc: Sensitivity and selectivity of ladybirds to sugar

Zoologický seminář:
Barbora Černá Bolfíková (Česká zemědělská univerzita v Praze): Environmentální kriminalita a geny aneb využití populační genetiky v praxi

1. 5. 2024

Nekoná se (státní svátek)

8. 5. 2024

Nekoná se (státní svátek)

15. 5.

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Yulia Ustyuzhanina: Application of passive acoustic monitoring to study ecology and behaviour of species in the wild
David Žíla: Krajinné koreláty diverzity denních motýlů na střední prostorové škále – analýza síťových map vybraných chráněných krajinných oblastí ČR
Lukáš Zich: Personality of naked mole-rats (Heterocephalus glaber) in social setting
Aleš Hanus: Vliv fyzických kompetitivních kontaktů na délku života a reprodukci u lupenitky Phyllium philippinicum

Zoologický seminář
nekoná se

Středeční semináře KZO

28. 2. 2024 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): Ondřej Sedláček (PřF UK): bude oznámeno Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3): David Pierre Milesi-Gaches: Birds, Seals, and Humans:…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

21. 2. 2024 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): Filip Blaštík (BC AV ČR): Structure and dynamics of interaction networks in the course of secondary rainforest dynamics Studentský seminář…

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v LS 2023/24

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

14. 2. 2024 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): Tomas Revilla (BC AV ČR) Emergence of phenotypic plasticity through epigenetic mechanisms Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3): nekoná…

Celá zpráva...

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2023/2024

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2023/2024.

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce MSc. Alfreda Kika

Obhajoba disertační práce MSc. Alfreda Kika „Environmental and socio-cultural determinants of language skills and ethnobiological knowledge in Papua New Guinea and Cameroon“ se koná dne 8. ledna 2024 od 13:00…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

20. 12. 2023 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): nekoná se Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3): Tan Jiunn Luh: Mites on red raspberry in Norway Veronika Grygarová:…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

13. 12. 2023 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): nekoná se Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3): Anna Kellerová: Vliv půdní fauny na rozklad listnatého a jehličnatého opadu…

Celá zpráva...

Kokomo seminář v pondělí

Kokomo seminář v pondělí, 11. 12. 2023 (12:30, Kokomo room): Timothy Bonebrake (University of Hong Kong): Climate change and tropical insects: resilience or ruin? Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/82323986967?pwd=RnZRbWlxS3lxMGJkRkF5a0lPYzhJUT09 Meeting ID:…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

6. 12. 2023 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): Michal Chroma (Přf JU): Structure and function of ectomycorrhizal fungi in forests under a disturbance Studentský seminář (13:15 – 14:45,…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

29. 11. 2023 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): nekoná se Studentský seminář (13:15 – 14:45, posluchárna B3): Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského…

Celá zpráva...

Středeční semináře KZO

22. 11. 2023 Kokomo seminář (12:00 – 13:00, Kokomo room): Lukáš Drag (Entomologický ústav BC AV ČR): Trait-niche relationships: Can ecomorphological trait variation in assemblages of saproxylic beetles be explained…

Celá zpráva...
Back To Top