skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

24.2.

nekoná se

3.3.

nekoná se

10.3.

Zemanová Šárka: Maximální metabolismus rypošovitých

17.3.

Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)
Pangrác Čeněk: Vliv způsobu lesního hospodaření na společenstva saproxylického hmyzu na pasekách

24.3.

Kabíček Theodor: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka
Adamovská Markéta: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)
Romero Mónica: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

31.3.

Smolík Vojtěch: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích
Jarešová Kristýna: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

7.4.

Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Walter Jan: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina
Vodičková Veronika: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Thrikkadeeri Karthik: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests

14.4.

Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu
Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster

21.4.

Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? – Competition in South-African dung-inhabiting insect community?

28.4.

Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

5.5.

Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu
Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě

Kokomo seminář (online)

Středa 16. 6. 2021, 11:30, online Facundo Luna (National Scientific and Technical Research Council, Buenos Aires) „Ecological physiology of fossorial mammals: A comparative approach“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

5. 5. 2021, 14:00, online Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě (Microsoft…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 5. 5. 2021, 11:30, online  Vincent Montbel (PřF JU) „Importance of the interplay between genetic diversity and community dynamics in an Drosophila-parasitoid system“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

28. 4. 2021, 14:00, online Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi (Microsoft Teams, skupina Studentské…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

21. 4. 2021, 14:00, online Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? – Competition in South-African dung-inhabiting insect community? (Microsoft Teams,…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

14. 4. 2021, 14:00, online Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 14. 4. 2021, 11:30, online Radek Michalko (Mendelova univerzita v Brně) „The impact of invasive pathogenic fungus of ash trees on arthropod predator – prey food webs in forest…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

7. 4. 2021, 14:00, online Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu…

Celá zpráva...

Seminář: Fauna uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny

30. 3. 2021, 15:30, online Zbyszek Boratynski (University of Porto): Radiation effects in wild populations in Chernobyl Exclusion Zone (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

30. 3. 2021, 14:00, online Smolík Vojtěch: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích Jarešová Kristýna: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

24. 3. 2021, 14:00, online Kabíček Theodor: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka Adamovská Markéta: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis) Romero Mónica:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 3. 2021, 11:30, online Zbyszek Boratynski, University of Porto „Camouflage adaptations in Sahara-Sahel rodents“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...
Back To Top