skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2023/2024
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B3): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie zde

27. 9. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Veronika Boháčová: Význam velikosti a klíčových znaků na rozpoznání predátorů rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea)
Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě hlasové identifikace jedinců
Terezie Peškařová: Populace ohniváčka rdesnového (Lycaena helle) v NP Šumava: Revize stavu a stanovištní nároky
Daniela Svojanovská: Vliv změn v tělním plánu na schopnost rozpoznávání predátorů netrénovanými

Zoologický seminář:
nekoná se

4. 10. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Tereza Stluková: Populační genetika motýlů zanedbaných mezofilních stanovišť
Kateřina Kimáková: Seismické komunikace Slepce galilejského (Nannospalax galili)
Veronika Slovíková: Vliv systematických fungicidů na vrby a s nimi asociované hálkotvorné členovce
Ankitha Jayanth: Spatial and temporal patterns of food supply and predation pressure at Northern Lapwings breeding grounds

Zoologický seminář:
Radka Reifová (Katedra zoologie PřF UK): Umlčet nebo vymazat? Zvláštnosti programované DNA eliminace nejen u ptáků

11. 10. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Zoe Lalonde: Is it possible to estimate vocal individuality in owl species reliably based on Xeno-Canto recordings?
Tomáš Dvořák: Potravní specializace krahujce obecného (Accipiter nisus) v Pošumaví
Yevdokiia Stepanyshyna: Rozdíly v získání pelagické a bentické potravy mezi invazním karasem stříbřitým a původním karasem obecným
Kateřina Vinterová: Analýza aktivity a pobytových znamení velemyší

Zoologický seminář:
Jan Havlíček (Katedra zoologie PřF UK): Konec odborného textu: Kam směřuje prezentace výsledků vědeckého výzkumu

18. 10. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Peter Amick: Understanding the ecology of bats along altitudinal gradients with different orogenic histories
Cecil Christopher Joel Soniya: Habitat preferences of raptors in Tropical region and Temperate zone
Nandi Das Gaurab: Butterflies of India: From Biogeography to Drivers of Community Composition
Frederik De Wint: Entomopathogenic fungi and host associations: Literature Database, Environmental Limitations and the Impact on Arthropod Communities

Zoologický seminář:
Jan Zrzavý (Katedra zoologie PřF JU): Zoologie obratlovců: Jak by se přednášeli obratlovci, kdyby to byla skupina živočichů

25. 10. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Claudio Sbaraglia: Exploring functional diversity in Saproxylic beetles
Jan Walter: Funkční vlastnosti heterotrofních organismů

Zoologický seminář:
Jakub Vlček (Katedra botaniky PřF UK): Ochranářská genetika: Proč (ne)sekvenovat genomy ve jménu ochrany přírody?

1. 11. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Alena Fišerová:  Interspecific competition of European woodpeckers
Jan Špička: Vliv evoluční a individuální zkušenosti na antipredační chování ptáků

Zoologický seminář:
Kyle Finn (Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria): Should I stay or should I go: Assessing dispersal patterns in African mole-rats

8. 11. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Kristýna Jarešová: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína žlutorukého (Saguinus midas)

Zoologický seminář:
Sabine Tebbich (Department of Behavioural Biology, University of Vienna): The dynamic interaction between the invasive Avian Vampire Fly and Darwin’s Finches on the Galápagos Islands

15. 11. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Adéla Šrámková: Metody hodnocení sociální hierarchie u hlodavců
Barbora Krejsová: Dynamika sociálních interakcí při utváření harému u koní (Equus caballus) v polodivokém chovu
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců
Pavlína Kubíková: Modulují osobnostní rysy u hraboše polního průběh jeho cirkadiánní aktivity?

Zoologický seminář:
Jana Anja Eccard (Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam): bude oznámeno

22. 11. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Prapti Gohil (on-line): Foraging ecology of the subterranean blind mole rat Spalax Galili
Sofia Medellin: Distribution and activity patterns of birds of tropical Australia and Papua New Guinea
Yogita Karpate: Effect of predator exclusion on the fitness of Cirsium arvense via its interaction with pollinators and herbivores
Dawson Shiloff: Recognition of territorial calls of neighbours and non-neighbours in Pygmy owl (Glaucidium passerinum) males

Zoologický seminář:
Magda Zrzavá (Katedra zoologie PřF JU): Evoluce pohlavních chromosomů a determinace pohlaví motýlů

29. 11. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
Klára Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše
Kateřina Bouberlová: Molekulární fylogeneze a sekvenování topotypového materiálu rodu Bujurquina
Zuzana Hrčířová: Reprodukční kasta u rypošů. Další z mýtů o biologii rypošů?
Eliška Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců
Lukáš Sem: Vrozené potravní preference a averze ptáků, se zvláštním přihlédnutím ke kuru domácímu (Gallus domesticus)
Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Anna Kaucká: Morfologie sluchového aparátu u hlodavců podřádu Hystricomorpha
Barbora Zíková: Fylogeografie rypoše damarského (Fukomys domarensis)

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů Katedry zoologie

6. 12. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
bude oznámeno

Zoologický seminář:
Barbora Pafčo (Ústav biologie obratlovců AV ČR): Paraziti v mlze: Střevní hlístice horských goril a jiných primátů

13. 12. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Anna Kellerová: Vliv půdní fauny na rozklad listnatého a jehličnatého opadu v lesní půdě

Zoologický seminář:
nekoná se – studentský seminář o mezioborové exkurzi na Korsiku

Seminář Katedry zoologie

27. 9. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Veronika Boháčová: Význam velikosti a klíčových znaků na rozpoznání predátorů rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea) Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

17. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (od 13:15): Andrea Bartošová: Fitness kosa černého v městském a mimoměstském prostředí Karolína Pánová: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

10. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Adéla Mikešová: Identifikace sexuálně specifických genomových lokusů u cichlid rodu Crenicichla Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

3. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Peter Kmeť: The silk components of moth Andraca theae include three fibroin subunits and thus resemble the silks of the Bombycidae…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Michaela Uhrová: Phylogeny and species diversity of African mole-rats (Bathyergidae) Karolína Hrubá: Pollen germination of Lotus corniculatus in reaction to global…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

19. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Daniela Hlávková: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky Sangeeth Santhosh Sailas:…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

12. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Tereza Hýblová: Biogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření Marie Kubínová: Vliv absence pohlavního chromosomu W na reprodukční zdatnost…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

5. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Kseniia Proskuriakova: Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders Agnishikhe Munipapa Ashok: Interspecific relationship of birds in winter…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

29. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení? Jakub Pawlik:…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

22. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

15. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Jan Lenc: Foraging activity and species composition of ants during day/night in primary and secondary tropical rainforest in Papua New Guinea…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

8. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals? Kristián Grell: Biogeography of Palearctic open forest…

Celá zpráva...
Back To Top