skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

7.10.2020

Kokomo seminář:
Alyssa Fontanilla (PřF JU): Evolution of topical plant defences, herbivore-plant interactions, and negative density dependence effects in the spatial distribution of tropical trees

Studentský seminář:
nekoná se, ve 14:00 školení BOZP a PO

Zoologický seminář – nekoná se!
Jiří Hulcr (IFAS University of Florida): Invasive bark beetles that are going to eat up our forests: good and bad news from China and America

14.10.2020

Kokomo seminář (online):
Wenda Cheng (University of Hong Kong): Lepidopera behavioral and distribution responses under climate change

Studentský seminář (online):
Vojtěch Kovařík: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin hmyzu na lokalitách udržovaných volnou pastvou megaherbivorů
Kristýna Jarešová: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
Anna Koucká: Je ucho podzemních hlodavců skupiny Hystricomorpha specializované na podzemní prostředí?

Zoologický seminář – nekoná se!
Petr Nguyen (KGN PřF JU): Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

21.10. 2020

Kokomo seminář:
 Jitka Klimešová (Botanický ústav AV ČR): Interactions between roots and shoots of a plant in an ecological perspective

Studentský seminář (online):
Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Pavlína Kubíková: Morfologické srovnání nosorožce tuponosého a nosorožce Cottonova
Ivo Hrazánek: Somatické parametry jelenovitých: kritické zhodnocení

Zoologický seminář – nekoná se!
Josef Kašák (UIS Mendelu) Ochrana přírody v CHKO Jeseníky jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

28.10. 2020
nekoná se – státní svátek

4.11.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Veronika Vodičková: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

Zoologický seminář:
Stanislav Komárek (KFDPV PřF UK) Fenomén domestikace

11.11. 2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Karthik Thrikkadeeri: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests
Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in vocaliations of african barbets
Mónica Romero: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

Zoologický seminář:
Martin Lang (FF MU/LEVYNA) Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční´teorii náboženství

18.11.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem
Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)
Kateřina Pužejová: Vliv prostředí na potravní preference tropických ptáků a vliv složení potravy na jejich střevní mikroflóru
Anna Reimová: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci kooperativně se rozmnožujících druhů

Zoologický seminář:
Roman Linhart (SOUV VVC) Evoluce očima včel

25.11.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Lucie Trčková: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?
Havlíček Radim: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých: vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání

Zoologický seminář:
Matěj Lövy (KZO PřF JU) Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

2.12.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)

Zoologický seminář:
Pavel Linhart (KZO PřF JU) Kdopak to mluví? Principy a využití signálů individuální identity

9.12.2020

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax)
Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku
Šárka Zemanová: Maximální metabolismus rypošovitých
Pavlína Kovářová: Velikost populace tesaříka obrovského v Podyjí

Zoologický seminář:
Jan Zrzavý (KZO PřF JU) Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

Seminář Katedry zoologie (online)

14. 10. 2020, online (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO) Studentský seminář (14:00-15:30): Vojtěch Kovařík: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 14. 10. 2020, 12:30, online (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)  Wenda Cheng (University of Hong Kong) „Lepidopera behavioral and distribution responses under climate change“

Celá zpráva...

Přednáška Jiřího Hulcra 7.10. od 15:45 zrušena!

Zoologický seminář naplánovaný na 7.10. od 15:45 se z důvodu nemoci přednášejícího nekoná.

Celá zpráva...

Školení BOZP a PO 7.10. ve 14:00

Povinné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany proběhne ve středu 7.10. v posluchárně B3 od 14.00.

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 7. 10. 2020, 12:30, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Alyssa Fontanilla (PřF JU) „Evolution of topical plant defences, herbivore-plant interactions, and negative density dependence effects in the spatial distribution of…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 29. 9. 2020, 12:30, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Ernesto Bonadies (PřF JU) „The response of tropical pollinator populations to climate change“

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v ZS 2020/21

  Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

30. 9. 2020, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Petr Kozel: Isotopic signals in trophic habits of beetles. Jana Marešová: Cross-continental phylogeography of two Holarctic Nymphalid butterflies, Boloria eunomia and…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 16. 9. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Piotr Szefer (PřF JU) „Limited effect of predators and generalist herbivores on plant-herbivore interaction networks in early successional vegetation in tropical…

Celá zpráva...

Seminář doktorských studentů Katedry zoologie

Čtvrtek 25. 6., od 10.00 a 13.00, posluchárna B2 10.00 Sara Fernández Garzón: Ants diversity along a latitudinal gradient and their role in top-down control Karolína Hrubá: Pollination systems and…

Celá zpráva...

Seminář bakalářských a magisterských studentů Katedry zoologie

Středa 24. 6., 13.00, Veselovského posluchárna (B3) Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli Michela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 10. 6. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Robert Tropek (Katedra ekologie PřF UK): „Plant-pollinator interactions on Mount Cameroon“

Celá zpráva...
Back To Top