skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2019/20
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoologický seminář – plakát ke stažení

2.10.2019

Kokomo seminář:
Stefan Harrison (ENTÚ AVČR): Testing for Janzen-Connell effects in a tropical forest

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se

9.10.2019

Kokomo seminář:
Shuang Xing (ENTU CAS): LifeWebs project

Studentský seminář:
Veronika Anděrová: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Markéta Adamovská: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)

Zoologický seminář:
Kateřina Sam (ENTÚ AVČR): Proč je svět zelený: Jak predátoři pomáhají rostlinám a jak spolu mluví

16.10.2019

Kokomo seminář:
Anton Popov (Georg-August-Universität Göttingen): Soil-based food webs + introduction to the global database of morphotypes of spiders

Studentský seminář:
Sam Cameron Finnie: Parasitoid-Caterpillar Interactions in Top-Down Trophic Cascades Across a Latitudinal Gradient
Jan Kollross: Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores
Markéta Tahadlová: Trophic interactions as drivers of plant defences and secondary succession

Zoologický seminář:
Lenka Sentenská (PřF MUNI): Konflikt mezi pohlavími u pavouků

23.10.2019

Kokomo seminář:
Kerry Moses (ENTÚ AVČR): Creating a sustainable conservation approach in Papua New Guinea; A case study for Mauberema ecotourism and conservation project in Sinesine Yongomulge District of Simbu Province

Studentský seminář:
Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Veronika Řehová: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Zoologický seminář:
Martin Košťák (PřF UK): Primáti moří: Nové pohledy na evoluci hlavonožců

30.10.2019

Kokomo seminář:
Nigel Baro, Hayden and Tiberius Jimbo: Research projects in Nagada – National Forest Inventory update

Studentský seminář:
Tomáš Jehlík: Telomerázová aktivita u sociálního hmyzu
Andrea Kraus: Comparative study of bite force in rodents with extremly well developed chewing appartuses, the African mole-rat (Bathyergidae)

Zoologický seminář:
Roman Fuchs (PřF JU): Váš obličej se mi nelíbí cizinče – ale proč vlastně?

6.11.2019

Kokomo seminář:
Alfred Kik (Katedra zoologie PřF JU): The influence of socio-demographic factors on language skills and ethnobiological knowledge of contemporary populations in Papua New Guinea

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva
Michal Rindoš: bude oznámeno

Zoologický seminář:
David Storch (CTS): Hledání Svatého Grálu ekologie: Cesta za pochopením geografických trendů biologické rozmanitosti

13.11.2019

Kokomo seminář (od 13:00):
bude oznámeno

Studentský seminář:
Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoologický seminář:
Jan Štefka (PARÚ AVČR): Příběhy ze života vší a tasemnic: populačně genetická diverzita a ko-evoluce parazit – hostitel

20.11.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Magdalena Pilařová: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu

Zoologický seminář:
Oldřich Říčan (PřF JU): Podivuhodný příběh jihoamerických savců?

27.11.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)

Zoologický seminář:
Karel Kleisner (PřF UK): Jak se dostat do formy: Eko-psycho-morfologie biologických tvarů a problémy s obličejem

4.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: bude oznámeno
Casas Reátegui Ruben: bude oznámeno

Zoologický seminář:
Petr Slavíček (Ústav fyzikální chemie VŠChT): Co na sebe víme? Věda o vědě

11.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

Zoologický seminář:
Robert Tropek (PřF UK): Polinační sítě na svazích Kamerunské hory

18.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
bude oznámeno

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi

Seminář Katedry zoologie

24. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách Markéta Vrchotová: Vliv periodických změn teploty…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 24. 4. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Zuzana Munzbergova (BÚ AVČR): „Interakce mezi rostlinami a půdou“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

17. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu Dagmar Hucková:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 17. 4. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR): „On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

10. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

3. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania,…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 3. 4. 2019, 13:00 (!), Kokomo místnost (bývalá knihovna) Jan Šobotník (Česká zemědělská univerzita v Praze): „Evolution of defensive strategies of termites“ Od 17:00 promítání dokumentu ČT "Svět podle…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Pavlína Hájková: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus Pavlína Petrásková:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 27. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Joel James Brown (Katedra zoologie PřF JU): „Practise before conference talk“

Celá zpráva...

Seminář katedry zoologie

20. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions Odborný seminář (15:00-16:30): Martin Volf (German Centre for Integrative Biodiversity…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 20. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Hernani Oliveira (Katedra ekologie PřF UK): „The use of bats as a model system for diet studies “

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

13. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Michal Perlík: Cavity nesting Hymenoptera and their parasites in different woodland environments Ruben Casas Reatégui: Ecology and taxonomy of Cassidinae (Coleoptera:…

Celá zpráva...
Back To Top