skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2021/2022
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B3): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie zde

15.2. 2023

Kokomo seminář:
Michal Knapp (Czech University of Life Sciences Prague): Everything You Always Wanted to Know About Ladybirds … But Were Afraid to Ask

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se

22. 2. 2023

Kokomo seminář:
Tristan Charles-Dominique (Institute of Ecology and Environmental Sciences IEES-Paris): Ecology of African savanna (online)

Studentský seminář:
Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest
Qun Koid Qian: The impact of anthropogenic global change on arthropod-entomopathogenic fungus interaction
Daniel Solomon Okena: Nonvolant mammal communities along elevational gradient in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Jan Hošek a Ondřej Sedláček (PřF UK): Planeta Praha: Jak jsme popularizovali přírodu hlavního města a co z toho vzešlo

1. 3. 2023

Kokomo seminář:
Kari Lamba: Ph.D. student introduction

Studentský seminář:
Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)
Kristýna Ježková: Funkční diverzita ptačích společenstev na gradientu urbanizace v Českých Budějovicích
Jana Suchá: Molekulární fylogeneze a srovnávací biogeografie cichlid západní Amazonie

Zoologický seminář:
Jan Pluháček (Zoo Ostrava): O zvířatech pro budoucno: EEP programy a regulace populací v zoologických zahradách

8. 3. 2023

Kokomo seminář:
Daniel Souto-Vilarós (CAS): DNA metabarcoding of bulk arthropod samples in Barro Colorado Island – a cost-efficient monitoring protocol (online)

Studentský seminář:
Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals?
Kristián Grell: Biogeography of Palearctic open forest butterflies with large ranges
Ernesto Francisco Bonadies: Are they resilient? Population trends of tropical insect pollinators after 10 years of monitoring

Zoologický seminář:
Pavel Duda (KZO PřF JU): O lidské (ne)přirozenosti: Kulturní evoluce monogamního manželství, nákladných rituálů a sexuálních tabu

15. 3. 2023

Kokomo seminář:
nekoná se

Studentský seminář:
Jan Lenc: Foraging activity and species composition of ants during day/night in primary and secondary tropical rainforest in Papua New Guinea
Václav Pokorný: Sezónní trendy v diverzitě a specializaci herbivorního hmyzu v závislosti na změnách chemického složení hostitelských rostlin
Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní

Zoologický seminář:
Marisa Hoeschele (Austrian Academy of Sciences): Comparative biomusicology: How can studying animals inform us about the origins of music?

22. 3. 2023

Kokomo seminář:
Gibson Aubona (FSci USB): Effects of secondary metabolites on biotic interactions and spatial distribution in speciose woody plant genera

Studentský seminář:
Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha
Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů ve volné přírodě a v zajetí

Zoologický seminář:
zrušeno – nemoc

29. 3. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predatory
Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení?
Jakub Pawlik: Ekologie afrických společenstev koprofilního hmyzu

Zoologický seminář:
Josef Kašák (UIS Mendelu): Ochrana přírody v CHKO Jeseníky – jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

5. 4. 2023

Kokomo seminář:
Mar Repullés de L’Hotellerie-Fallois (Laboratory of Molecular Ecology and Phylogenetics, Biology Centre, CAS): Species diversification in butterflies

Studentský seminář:
Kseniia Proskuriakova: Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders
Agnishikhe Munipapa Ashok: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks
Lenka Honzová: Biogeografie a fylogeografie cirkumpolárních lučních motýlů
David Žíla: Variabilita v párovacím chování samců ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Jana Koudelková: Fauna kůrovcovitých na borovici lesní v oblasti Jevišovické pahorkatiny
Barbora Pavlíková: Možnosti studia mumifikovaných savců z archeologických výzkumů
Tibor Kindl: Hadí invaze: hrozba pro ostrovní endemity
Vojtěch Kotě: Mortalita hadů na silnicích a její řešení – literární rešerše

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

12. 4. 2023

Kokomo seminář:
Vojtech Kubelka (PřF JU, CPE): Predation pressure, parasites and food supply along latitudinal gradients – a worldwide investigation of migration profitability in progress

Studentský seminář:
Tereza Hýblová: Biogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření
Marie Kubínová: Vliv absence pohlavního chromosomu W na reprodukční zdatnost samic u okáče Bicyclus anynana
Ivo Hrazánek: Vliv odchytu a imobilizace na prostorovou aktivitu prasat divokých (Sus scrofa)

Zoologický seminář:
Alena Sucháčková (ENTU AVČR): Duchové mamutí stepi: Biogeografie a fylogeografie palearktických motýlů

19. 4. 2023

Kokomo seminář:
prof. Simon Tamungang (Faculty of Science, University of Dschang): The Wealth and Worth of Wildlife Conservation: Case study of the African Grey Parrot in Cameroon

Studentský seminář:
Daniela Hlávková: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici
Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Sangeeth Santhosh Sailas: Factors shaping spatio-temporal distribution, abundance and mortality of avian predators

Zoologický seminář:
Petr Veselý (KZO PřF JU): Bít či nebít: Antipredační chování ptáků

26. 4. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Phylogeny and species diversity of African mole-rats (Bathyergidae)
Karolína Hrubá: Pollen germination of Lotus corniculatus in reaction to global warming
Jan Provazník: Coverage analysis of rDNA clusters in selected Lepidoptera species

Zoologický seminář:
Lukáš Laibl (Geologický ústav AVČR): Trilobití evo-devo: Jak trilobiti vyvinuli metamorfózu, naučili své larvy plavat a jak se jim to nevyplatilo

3. 5. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Peter Kmeť: The silk components of moth Andraca theae include three fibroin subunits and thus resemble the silks of the Bombycidae and Sphingidae
Amelia Joyce Philips: Non-consumptive effects of spiders and birds on herbivory rate
Sara Fernández Garzón: Trophic plasticity in Australian ants: a stable isotopes approach
Michal Rindoš: ???

Zoologický seminář:
Nekoná se – vertebratologická exkurze

10. 5. 2023

Kokomo seminář:
Florian Etl (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna): From foe to friend: Evidence for the recruitment of florivores as pollinators

Studentský seminář:
Adéla Mikešová: Identifikace sexuálně specifických genomových lokusů u cichlid rodu Crenicichla
Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Ondřej Jansa: Význam konfigurace a orientace těla pro rozpoznávání predátora netrénovanými ptáky
Monika Třeštíková: Porovnání projevů chování u dvou populací slepce galilejského
Anna Koucká: Morfologie sluchového aparátu u hlodavců podřádu Hystricomorpha
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců

Zoologický seminář:
Jan Klečka (ENTU  AVČR): Opylovači v měnícím se prostředí – Jak reagují na změny v dostupnosti zdrojů?

17. 5. 2023

Kokomo seminář:
Anne Daebeler (SOWA): Atmospheric H2 oxidation by a nitrite-oxidising bacterium

Studentský seminář:
Andrea Bartošová: Fitness kosa černého v městském a mimoměstském prostředí
Karolína Pánová: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana hnědého
Pavla Strolená: Test sociálně indukované preference místa u rypošů lysých
Michaela Marková: Hodnocení individuálních rozdílů v chování na základě čtyř laboratorních testů u rypošů lysých
Klára Hájková: Lokální a globální požadavky okáče stříbrookého (Coenonympha tullia)
Eliška Kovářová: Prostorová aktivita havrana polního (Corvus frugilegus) v městském prostředí
Pavlína Kovářová: Vliv sběratelství na populace ohroženého hmyzu
Anna Míčková: Sekvenování genomických lokusů asociovaných s intraspecifickými barevnými vzory u slunéčka Harmonia axyridis

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů Katedry zoologie

Seminář Katedry zoologie

8. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Eric Imbert (ISEM Montpellier) "Plant-pollinator interactions focusing on Iris pollination, flower colour polymorphism and deceptive pollination"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

8. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Marco Ferrante (Department of Agroecology, Aarhus University) "Artificial caterpillars in agro-environments: past use and future perspectives"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

1. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Ondřej Mottl & Tom Fayle "Artificial twig nests as a tool to manipulate ant communities"

Celá zpráva...

Seminář Katedry Zoologie

Ve středu 1. 11. 2017 od 15:00 proběhne ve Veselovského posluchárně (B3) přednáška hlavního zoologa Zoo Liberec, Ing. Luboše Melichara, nazvaná "Management Zoo populací, aneb jak to dělat". Plakát ke…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

25. 10. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání Jan Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

23. 10. 2017 (Monday!), 12:30, Kokomo room (former library) Richard Mally, University of Bergen: http://www.uib.no/en/persons/Richard.Mally "The phylogenetic system of the highly diverse Spilomelinae snout moths" Spilomelinae is a large subfamily of…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

18. 10. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

11. 10. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Leonardo Ré Jorge "Trophic specialization and community structure of plant-herbivore interactions"

Celá zpráva...

Biologické čtvrtky ve Viničné 7 na PřF UK v ZS 2017/18

Biologické čtvrtky ve Viničné 7 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru 2017/18. Program ke stažení.

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

4. 10. 2017, 16:45, Veselovského posluchárna (B3) Jan Hrček (ENTÚ AV ČR): Wild Drosophila and their parasitoids: developing a new model system for community ecology Následuje studentský seminář: Joel Brown (1st year Ph.D.):…

Celá zpráva...

Entomologické semináře na PřF UK v ZS 2017/18

Entomologické semináře  na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru 2017/18. Program ke stažení.

Celá zpráva...

Ekologické semináře na Katedře botaniky PřF JU v ZS 2017/18

Ekologické semináře  na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v zimním semestru 2017/18. Program ke stažení. Pozor, změna místa konání semináře! Pro velký počet zájemců se místo konání Ekologických seminářů…

Celá zpráva...
Back To Top