skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2018/19
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 14:30-16:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 16:15-17:45

Zoologický seminář – plakát ke stažení

3.10.2018

Kokomo seminář:
Pavel Duda (PřF JU): Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data

Zoologický seminář:
nekoná se – schůze zaměstnanců katedry, školení BOZP a PO

Studentský seminář:
nekoná se

10.10.2018

Kokomo seminář:
Donald Quicke (Department of Biology, Chulalongkorn University): Biological homoplasy – the bête noire of ancestral state reconstruction with examples from braconid wasps and others

Zoologický seminář:
Karolína Brandlová (ČZU): Derbianus Conservation – záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu

Studentský seminář:
nekoná se

17.10.2018

Kokomo seminář:
Leonardo Ré Jorge (PřF JU, projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364): Coupled beta diversity of trophically linked assemblages

Zoologický seminář:
Petr Veselý (PřF JU): Aposematismus a mimikry – můžeme ještě zjistit něco nového?

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

24.10.2018

Kokomo seminář:
Mikal Houdria (ENTÚ AVČR): Effects of habitat change on Macaranga pearsonii and its obligate mutualist ant symbionts in Borneo

Zoologický seminář:
Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR): Lidské migrace a adaptace v sahelu

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakci na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

30.10.2018 (úterý)

Kokomo seminář:
Mirjam Hazenbosch (Interdisciplinary Centre for Conservation Science, Department of Zoology, University of Oxford): Sustainable Land Use for Smallholder Farming Communities in Papua New Guinea

31.10.2018

Zoologický seminář:
Pavel Pech (Univerzita Hradec Králové): Mravenci a modrásci rodu Phengaris: život a evoluce

Studentský seminář:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Lucie Kališová: Nízkomolekulární kryoprotektivní látky s ochranným účinkem na hmyzí organismus vystavený chladovému stresu
Tereza Nováková: Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR

7.11.2018

Kokomo seminář:
Pavel Fibich (PřF JU): Plant ecology from spatial patterns

Zoologický seminář:
Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

14.11.2018

Zoologický seminář:
František Sládeček (PřF JU): Ekologie koprofilních společenstev

Studentský seminář:
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprokukční úspěch u savců
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

15.11.2018 (čtvrtek)

Kokomo seminář:
12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia
13:00-14:00 – Nico Bluthgen:  Dung beetle networks

21.11.2018

Kokomo seminář:
Anna Mrázová (PřF JU): The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance

Zoologický seminář:
Jan Stejskal (ZOO Dvůr Králové): Jak rozmnožit mrtvého nosorožce

Studentský seminář:
Pavlína Hromková: Potravní ekologie zubra (Bos bonasus) a jeho biotopové preference
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

28.11.2018

Kokomo seminář:
Ezequiel González (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba): Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges with crops and influences on ecosystem services and dis-services

Zoologický seminář:
Pavel Sroka (ENTÚ AVČR): Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu

Studentský seminář:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

5.12.2018

Kokomo seminář:
Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in the Anthropocene

Zoologický seminář:
Jan Robovský (PřF JU): Quo vadis Equus przewalskii?

Studentský seminář:
Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu na jikry reofilního bolena dravého

12.12.2018

Kokomo seminář:
Piotr Szefer (PřF JU): Succession experiments in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives

Studentský seminář:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

19.12.2018

Kokomo seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu

Studentský seminář:
nekoná se – Vánoční večírek

Program Zoologických seminářů v ZS 2018/19

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 26. 9. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Paolo Biella (Laboratory of Integrative Ecology): „An empirical attack tolerance test on real plant-pollinator networks“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

  Středa 18. 9. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Joel James Brown (Laboratory of Experimental Ecology): „The influence of symbiotic bacteria on insects“

Celá zpráva...

Seminář Ph.D. studentů

13. 6. 2018, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Sylvain Delabye: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera Nikolaj Ignatěv: The Phylogeny of the genus Amerila (and other genera)…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 6. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Mélanie Thierry (Laboratory of Experimental Ecology): "Effects of temperature on host-parasitoid network structure"

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 30. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Antonín Macháč (Centrum pro teoretická studia): „Dynamics of bird diversity across regions and elevations“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 23. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Simon Segar (Laboratory of Evolutionary Ecology): „Wolbachia strain mismatch in parapatric fig wasp populations“

Celá zpráva...

Seminář Katedry Zoologie

16. 5. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů Veronika Roubová: Social grooming in Barbary macaques Odborný seminář (15:00-16:30): Vladimír Hula…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 16. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Mario Josué Aguilar Méndez (Laboratory of Molecular Ecology & Biodiversity, LANASE, Mexico): „Ecological and evolutionary patterns of ant-microbiome associations“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

9. 5. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Pedagogická přednáška k habilitační práci (13:15-14:45): Jan Riegert (Katedra zoologie PřF JU): "Adaptace k lovu a koexistence ptačích predátorů" Odborný seminář (15:00-16:30): Pavel Duda…

Celá zpráva...

Pedagogická přednáška k habilitační práci  Mgr. Jana Riegerta, Ph.D

Pedagogická přednáška k habilitační práci  Mgr. Jana Riegerta, Ph.D se bude konat ve středu 9. května od 13:15 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna).    

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 9. 5. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Conor Redmond (Centrum tropické ekologie): „Ecology of plant-caterpillar food webs in rainforests of New Guinea“

Celá zpráva...
Back To Top