Menu

Semináře

Semináře Katedry zoologie v ZS 2017–18
Každou středu od 15:00 v B3 (Veselovského posluchárna)

04.10.2017

Odborný seminář:
Jan Hrček (ENTÚ AV ČR, České Budějovice): Wild Drosophila and their parasitoids: developing a new model system for community ecology

Studentský seminář (Ph.D. studenti):
Joel James Brown: The bacterial metacommunity in a Drosophila parasitoid foodweb

11.10.2017

Seminář se nekoná

18.10.2017

Studentský seminář:
Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí
Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny
Šárka Zemanová:  Je ojedinělost sympatrického výskytu u podzemních hlodavců dána kompetičním vyloučením nebo habitatovou specializací?

25.10.2017

Studentský seminář:
Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání
Jan Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

01.11.2017 

Odborný seminář:
Luboš Melichar (Zoo Liberec): Management zoo populací

08.11.2017 

Odborný seminář:
Eric Imbert (ISEM Montpellier): Plant-pollinator interactions focusing on Iris pollination, flower colour polymorphism and deceptive pollination

15.11.2017

Studentský seminář (Ph.D. studenti):
Michaela Másílková: Methods of assessment and cross-species comparison of personality in primates
Anna Mrázová: Interactions between plants, herbivorous insect and predators – mechanisms and ecological importance
Markéta Jariabková: Ochranářská genetika v praxi – sysel obecný

22.11.2017

Studentský seminář:
Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa
Veronika Anděrová: Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Michaela Mochanová: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné (Drosophila melanogaster)

29.11.2017

Studentský seminář:
Jan Kollross: Transektový monitoring denních motýlů ČR – Analýza výsledků
Kateřina Šandlová: Otcovská role harémového samce – analýza interakcí hřebec-hříbě
Tereza Hausteinová: Synchronizace mimo hnízdní aktivity rypošů z volné přírody
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Coleoptera; Scolytinae)

06.12.2017

Odborný seminář:
Petr Pokorný (CTS): Progresivní a retrogresivní vývoj přírody ve čtvrtohorách

Studentský seminář:
Adéla Matějková: Genetické zhodnocení siků (Cervus nippon spp.) z ochranářského hlediska
Tamara Pejchová: Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)

13.12.2017

Odborný seminář:
Ivan Horáček (PřF UK): Netopýři východního středomoří: biogeografie areálové křižovatky západního palearktu

20.12.2017 

Odborný seminář:
Mezioborová exkurze do Řecka
Vánoční večírek

3.1.2018

Neobsazený seminář

5.1.2018 (pátek)

Studentská konference

 

Ostatní semináře v ZS 2017–18

Ecology seminars

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

3. 5. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Robert Tropek: Pollination networks along an altudinal gradient of Mt. Cameroon: Project introduction

Celá zpráva...
Seminář Katedry Zoologie

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2017, 15.00, Veselovského posluchárna (B3) Pavel Jedlička (ÚOCHB Praha): Tracking major endocrine regulatory pathways along queen's life cycle in the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris

Celá zpráva...
Etologicky Zaměřený Mezi-univerzitní Seminář

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář

Etologicky zaměřený mezi-univerzitní seminář proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelno ve dnech 7.4. – 9. 4 2017. Tento rozšířený mezi-univerzitní seminář navazuje na dlouholetou tradici společných seminářů ke…

Celá zpráva...