skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2021/2022
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoologický seminář (posluchárna B3): 15:00-16:30

Informace o seminářích na Katedře zoologie zde

15.2. 2023

Kokomo seminář:
Michal Knapp (Czech University of Life Sciences Prague): Everything You Always Wanted to Know About Ladybirds … But Were Afraid to Ask

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se

22. 2. 2023

Kokomo seminář:
Tristan Charles-Dominique (Institute of Ecology and Environmental Sciences IEES-Paris): Ecology of African savanna (online)

Studentský seminář:
Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest
Qun Koid Qian: The impact of anthropogenic global change on arthropod-entomopathogenic fungus interaction
Daniel Solomon Okena: Nonvolant mammal communities along elevational gradient in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Jan Hošek a Ondřej Sedláček (PřF UK): Planeta Praha: Jak jsme popularizovali přírodu hlavního města a co z toho vzešlo

1. 3. 2023

Kokomo seminář:
Kari Lamba: Ph.D. student introduction

Studentský seminář:
Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)
Kristýna Ježková: Funkční diverzita ptačích společenstev na gradientu urbanizace v Českých Budějovicích
Jana Suchá: Molekulární fylogeneze a srovnávací biogeografie cichlid západní Amazonie

Zoologický seminář:
Jan Pluháček (Zoo Ostrava): O zvířatech pro budoucno: EEP programy a regulace populací v zoologických zahradách

8. 3. 2023

Kokomo seminář:
Daniel Souto-Vilarós (CAS): DNA metabarcoding of bulk arthropod samples in Barro Colorado Island – a cost-efficient monitoring protocol (online)

Studentský seminář:
Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals?
Kristián Grell: Biogeography of Palearctic open forest butterflies with large ranges
Ernesto Francisco Bonadies: Are they resilient? Population trends of tropical insect pollinators after 10 years of monitoring

Zoologický seminář:
Pavel Duda (KZO PřF JU): O lidské (ne)přirozenosti: Kulturní evoluce monogamního manželství, nákladných rituálů a sexuálních tabu

15. 3. 2023

Kokomo seminář:
nekoná se

Studentský seminář:
Jan Lenc: Foraging activity and species composition of ants during day/night in primary and secondary tropical rainforest in Papua New Guinea
Václav Pokorný: Sezónní trendy v diverzitě a specializaci herbivorního hmyzu v závislosti na změnách chemického složení hostitelských rostlin
Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní

Zoologický seminář:
Marisa Hoeschele (Austrian Academy of Sciences): Comparative biomusicology: How can studying animals inform us about the origins of music?

22. 3. 2023

Kokomo seminář:
Gibson Aubona (FSci USB): Effects of secondary metabolites on biotic interactions and spatial distribution in speciose woody plant genera

Studentský seminář:
Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha
Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů ve volné přírodě a v zajetí

Zoologický seminář:
zrušeno – nemoc

29. 3. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predatory
Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení?
Jakub Pawlik: Ekologie afrických společenstev koprofilního hmyzu

Zoologický seminář:
Josef Kašák (UIS Mendelu): Ochrana přírody v CHKO Jeseníky – jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

5. 4. 2023

Kokomo seminář:
Mar Repullés de L’Hotellerie-Fallois (Laboratory of Molecular Ecology and Phylogenetics, Biology Centre, CAS): Species diversification in butterflies

Studentský seminář:
Kseniia Proskuriakova: Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders
Agnishikhe Munipapa Ashok: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks
Lenka Honzová: Biogeografie a fylogeografie cirkumpolárních lučních motýlů
David Žíla: Variabilita v párovacím chování samců ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Jana Koudelková: Fauna kůrovcovitých na borovici lesní v oblasti Jevišovické pahorkatiny
Barbora Pavlíková: Možnosti studia mumifikovaných savců z archeologických výzkumů
Tibor Kindl: Hadí invaze: hrozba pro ostrovní endemity
Vojtěch Kotě: Mortalita hadů na silnicích a její řešení – literární rešerše

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů KZO

12. 4. 2023

Kokomo seminář:
Vojtech Kubelka (PřF JU, CPE): Predation pressure, parasites and food supply along latitudinal gradients – a worldwide investigation of migration profitability in progress

Studentský seminář:
Tereza Hýblová: Biogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření
Marie Kubínová: Vliv absence pohlavního chromosomu W na reprodukční zdatnost samic u okáče Bicyclus anynana
Ivo Hrazánek: Vliv odchytu a imobilizace na prostorovou aktivitu prasat divokých (Sus scrofa)

Zoologický seminář:
Alena Sucháčková (ENTU AVČR): Duchové mamutí stepi: Biogeografie a fylogeografie palearktických motýlů

19. 4. 2023

Kokomo seminář:
prof. Simon Tamungang (Faculty of Science, University of Dschang): The Wealth and Worth of Wildlife Conservation: Case study of the African Grey Parrot in Cameroon

Studentský seminář:
Daniela Hlávková: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici
Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Sangeeth Santhosh Sailas: Factors shaping spatio-temporal distribution, abundance and mortality of avian predators

Zoologický seminář:
Petr Veselý (KZO PřF JU): Bít či nebít: Antipredační chování ptáků

26. 4. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Phylogeny and species diversity of African mole-rats (Bathyergidae)
Karolína Hrubá: Pollen germination of Lotus corniculatus in reaction to global warming
Jan Provazník: Coverage analysis of rDNA clusters in selected Lepidoptera species

Zoologický seminář:
Lukáš Laibl (Geologický ústav AVČR): Trilobití evo-devo: Jak trilobiti vyvinuli metamorfózu, naučili své larvy plavat a jak se jim to nevyplatilo

3. 5. 2023

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Peter Kmeť: The silk components of moth Andraca theae include three fibroin subunits and thus resemble the silks of the Bombycidae and Sphingidae
Amelia Joyce Philips: Non-consumptive effects of spiders and birds on herbivory rate
Sara Fernández Garzón: Trophic plasticity in Australian ants: a stable isotopes approach
Michal Rindoš: ???

Zoologický seminář:
Nekoná se – vertebratologická exkurze

10. 5. 2023

Kokomo seminář:
Florian Etl (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna): From foe to friend: Evidence for the recruitment of florivores as pollinators

Studentský seminář:
Adéla Mikešová: Identifikace sexuálně specifických genomových lokusů u cichlid rodu Crenicichla
Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Ondřej Jansa: Význam konfigurace a orientace těla pro rozpoznávání predátora netrénovanými ptáky
Monika Třeštíková: Porovnání projevů chování u dvou populací slepce galilejského
Anna Koucká: Morfologie sluchového aparátu u hlodavců podřádu Hystricomorpha
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců

Zoologický seminář:
Jan Klečka (ENTU  AVČR): Opylovači v měnícím se prostředí – Jak reagují na změny v dostupnosti zdrojů?

17. 5. 2023

Kokomo seminář:
Anne Daebeler (SOWA): Atmospheric H2 oxidation by a nitrite-oxidising bacterium

Studentský seminář:
Andrea Bartošová: Fitness kosa černého v městském a mimoměstském prostředí
Karolína Pánová: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana hnědého
Pavla Strolená: Test sociálně indukované preference místa u rypošů lysých
Michaela Marková: Hodnocení individuálních rozdílů v chování na základě čtyř laboratorních testů u rypošů lysých
Klára Hájková: Lokální a globální požadavky okáče stříbrookého (Coenonympha tullia)
Eliška Kovářová: Prostorová aktivita havrana polního (Corvus frugilegus) v městském prostředí
Pavlína Kovářová: Vliv sběratelství na populace ohroženého hmyzu
Anna Míčková: Sekvenování genomických lokusů asociovaných s intraspecifickými barevnými vzory u slunéčka Harmonia axyridis

Zoologický seminář:
nekoná se – referáty studentů Katedry zoologie

Seminář Katedry zoologie

5. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a…

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v ZS 2022/23

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové "Interactions between plants, herbivorous insects and predators: mechanisms and ecological importance" se koná dne 16. srpna 2022 od 13.00 hodin v posluchárně C1 Přírodovědecké…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 25. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) od 13:15 Roger Kitching (Griffith University, Australia) "History and reflections on five decades in ecology" Zároveň online v aplikaci Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85983851967 Meeting ID: 859…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

18. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Anežka Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců Kryštof Korejs: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

11. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Munipapa Reddy Ashok Kumar Agnishikhe: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks Jarešová Kristýna: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

4. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals? Sangeeth Sailas Santhosh: Factors shaping spatio-temporal distribution,…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Jakub Pawlik: Ekologie společenstev afrického a evropského koprofilního hmyzu Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení? Marlene Huber: Intraspecific variation of…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

20. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Anna Kolářová: Vnímání a rozlišování lidských emocí u polodivoce žijících koní (Equus ferus caballus) Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

13. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu David Žíla: Morfologická a molekulární delimetace druhů cichlid rodu…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

6. 4. 2022, posluchárna C4 Studentský seminář (13:15-16:30): Lucie Radová: Mezidruhová kompetice u dutinových ptáků Eliška Černá: Mateřské styly u primátů a jejich důsledky pro mláďata Kateřina Kimáková: Seismická komunikace…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

30. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-16:30): Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory Lucie Hornátová: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v…

Celá zpráva...
Back To Top