skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2019/20
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoologický seminář – plakát ke stažení

2.10.2019

Kokomo seminář:
Stefan Harrison (ENTÚ AVČR): Testing for Janzen-Connell effects in a tropical forest

Studentský seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se

9.10.2019

Kokomo seminář:
Shuang Xing (ENTU CAS): LifeWebs project

Studentský seminář:
Veronika Anděrová: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Markéta Adamovská: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)

Zoologický seminář:
Kateřina Sam (ENTÚ AVČR): Proč je svět zelený: Jak predátoři pomáhají rostlinám a jak spolu mluví

16.10.2019

Kokomo seminář:
Anton Popov (Georg-August-Universität Göttingen): Soil-based food webs + introduction to the global database of morphotypes of spiders

Studentský seminář:
Sam Cameron Finnie: Parasitoid-Caterpillar Interactions in Top-Down Trophic Cascades Across a Latitudinal Gradient
Jan Kollross: Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores
Markéta Tahadlová: Trophic interactions as drivers of plant defences and secondary succession

Zoologický seminář:
Lenka Sentenská (PřF MUNI): Konflikt mezi pohlavími u pavouků

23.10.2019

Kokomo seminář:
Kerry Moses (ENTÚ AVČR): Creating a sustainable conservation approach in Papua New Guinea; A case study for Mauberema ecotourism and conservation project in Sinesine Yongomulge District of Simbu Province

Studentský seminář:
Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Veronika Řehová: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Zoologický seminář:
Martin Košťák (PřF UK): Primáti moří: Nové pohledy na evoluci hlavonožců

30.10.2019

Kokomo seminář:
Nigel Baro, Hayden and Tiberius Jimbo: Research projects in Nagada – National Forest Inventory update

Studentský seminář:
Tomáš Jehlík: Telomerázová aktivita u sociálního hmyzu
Andrea Kraus: Comparative study of bite force in rodents with extremly well developed chewing appartuses, the African mole-rat (Bathyergidae)

Zoologický seminář:
Roman Fuchs (PřF JU): Váš obličej se mi nelíbí cizinče – ale proč vlastně?

6.11.2019

Kokomo seminář:
Alfred Kik (Katedra zoologie PřF JU): The influence of socio-demographic factors on language skills and ethnobiological knowledge of contemporary populations in Papua New Guinea

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva
Michal Rindoš: bude oznámeno

Zoologický seminář:
David Storch (CTS): Hledání Svatého Grálu ekologie: Cesta za pochopením geografických trendů biologické rozmanitosti

13.11.2019

Kokomo seminář (od 13:00):
bude oznámeno

Studentský seminář:
Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoologický seminář:
Jan Štefka (PARÚ AVČR): Příběhy ze života vší a tasemnic: populačně genetická diverzita a ko-evoluce parazit – hostitel

20.11.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Magdalena Pilařová: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu

Zoologický seminář:
Oldřich Říčan (PřF JU): Podivuhodný příběh jihoamerických savců?

27.11.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)

Zoologický seminář:
Karel Kleisner (PřF UK): Jak se dostat do formy: Eko-psycho-morfologie biologických tvarů a problémy s obličejem

4.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: bude oznámeno
Casas Reátegui Ruben: bude oznámeno

Zoologický seminář:
Petr Slavíček (Ústav fyzikální chemie VŠChT): Co na sebe víme? Věda o vědě

11.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

Zoologický seminář:
Robert Tropek (PřF UK): Polinační sítě na svazích Kamerunské hory

18.12.2019

Kokomo seminář:
bude oznámeno

Studentský seminář:
bude oznámeno

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi

Kokomo seminář

Středa 13. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Melanie Thierry (Katedra zoologie PřF JU): „Response mechanisms of host-parasitoid networks to increased temperatures “

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

6. 3. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat Terezie Englová: Aktivita rypoše Fukomys darlingi, věkový polyethismus nebo permanentní kasty? Kryštof Korejs: Habitatové…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 6. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Vladimír Remeš (Katedra zoologie a Laboratoř ornitologie, PřF UP): „Comparative biology of avian parental behavior and colouration“

Celá zpráva...

Ekologické semináře (Ecology seminars) v LS 2018/19

Program Ecology seminars, pořádaných Katedrou botaniky PřF JU v zimním semestru 2018/19. Program ke stažení.  

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

27. 2. 2019, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Nikolai Ignatev: The Phylogeny of the genus Amerila (and other genera) as a tool of understanding of the origin of Afrotropical…

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v LS 2018/19

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 13. 2. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Kateřina Sam (ENTÚ AVČR): „Citizen(?) Science: Introduction of several global projects in which we participated. Oak bodyguards, Global leaf roll project,…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 6. 2. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Vojtěch Novotný (ENTÚ AVČR): „Working with Exxon Mobil: working with the devil? Experience from biological research with a large corporation“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 30. 1. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Pavel Matos Maraví (ENTÚ AVČR): „Morphological convergence and a test for escape mimicry in Neotropical butterflies“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 23. 1. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Kate Vogiatzi (Imperial College London): "Random forests on random forests: Use of drones and machine learning in deadwood surveys"

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Čtvrtek (!) 17. 1. 2019, od 11:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) 11:00-11:45 - Darren Evans: Merging DNA metabarcoding and ecological network analysis to understand and build resilient terrestrial ecosystems 11:45-12:15…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 9. 12. 2018, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Thomas Lewinsohn (University of Campinas, Campinas): "The development of community ecology from the 1970s onwards"

Celá zpráva...
Back To Top