skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

6. 10. 2021

Kokomo seminář:
Charlotte Mills (Centre for Ecosystem Science UNSW, Sydney): Is vegetation change a legacy of native mammal decline? (online)

Studentský seminář:
Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest

Zoologický seminář:
Pavel Duda (KZO PřF JU): Vzestupy a pád etnické diverzity: Proč je na světě tolik jazyků a proč dnes mizí tam, kde jich je nejvíc?

13. 10. 2021

Kokomo seminář:
Nils-Christian Schumacher: bude upřesněno

Studentský seminář:
Marlene Huber: Intraspecific variation of resistance to parasitoid on drosophilid flies from two australian elevation gradients (online)
Jeni Sidwell: Trade-offs between parasitoid resistance, competitive ability, and performance in warmer temperatures in Drosophila
Sofia Medellin: Distribution and activity patterns of birds of tropical Australia and Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Miloš Ježek (FLD ČZU): Použití nových biologging technologií při sledování velkých kopytníků

20. 10. 2021

Kokomo seminář:
Frederik De Wint: bude upřesněno

Studentský seminář:
Kateřina Kimáková: Seismická komunikace hlodavců
Kateřina Plašilová: Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů ve volné přírodě a v zajetí
Petr Kozel: Importance of early succession and connectivity for woodland insects

Zoologický seminář:
Dušan Utinek: Proč pařeziny? Proč ne? Výmladkové lesy a jejich význam pro biodiverzitu

27. 10. 2021

Kokomo seminář:
Sentiko Ibalim (Přf JU): PhD thesis update

Studentský seminář:
Eva Hořejší: Dynamika hierarchie koní v polodivokém chovu v dlouhodobém kontextu
Anežka Doubravová: Časoprostorové využití lokality stádem zubrů evropských (Bison bonasus)
Kristýna Jakešová: Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů (Bos primigenius)
Karolína Zídková: Jak papoušci (Psittaciformes) rozpoznávají predátory na základě akustických projevů?
Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů

Zoologický seminář:
nekoná se

3. 11. 2021

Kokomo seminář:
Alfred Kik (PřF JU): Environmental and socio-cultural determinants of linguistic diversity, language skills and ethnobiological knowledge in Papua New Guinea

Studentský seminář:
Tereza Poláková: Fylogenetická analýza šimpanzí kultury
Eliška Černá: Mateřské styly u primátů a jejich důsledky pro mláďata
Pavla Strolená: Schopnost reverzního učení u rypošů lysých

Zoologický seminář:
Luboš Melichar (Zoo Liberec): Za pět minut dvanáct: Československá snaha o záchranu zebry bezhřívé

10. 11. 2021

Kokomo seminář:
Prof. Kenneth Feeley (University of Miami): Adapt, Acclimate or Migrate? The responses of tropical forests to global warming (online from 12:30)

Studentský seminář:
Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in vocaliations of african barbets
Anežka Pangrácová: Morfometrická determinace a diferenciace cichlid rodu Bujurquina
Klára Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše
Michaela Marková: Stabilita individuálních rozdílů v chování u rypošů lysých

Zoologický seminář:
Piotr Tryjanowski (Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Human-animal interactions in the times of Covid

17. 11. 2021

Kokomo seminář:
Nekoná se – státní svátek

Studentský seminář:
Nekoná se – státní svátek

Zoologický seminář:
Nekoná se – státní svátek

24. 11. 2021

Kokomo seminář:
Leong Jing: Diversification of plant defenses in response to herbivory by insect feeding guilds

Studentský seminář:
Kryštof Korejs: Ptačí společenstva Radovesické výsypky v závislosti na typu managementu
Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Veronika Kavanová: Svalbard reindeer and its interaction with extreme polar environment

Zoologický seminář:
zrušeno – nemoc

1. 12 . 2021

Kokomo seminář:
Eunice Romero: Link between wood anatomy and lant community ecology

Studentský seminář:
Pavlína Kubíková: Morfologické srovnání nosorožce tuponosého a nosorožce Cottonova
Anna Koucká: Je ucho podzemních hlodavců skupiny Hystricomorpha specializované na podzemní prostředí?

Zoologický seminář:
Stanislav Komárek (PřF UK): Fenomén domestikace (online)

8. 12. 2021

Kokomo seminář:
Jiunn Luh (Přf JU): PhD thesis update

Studentský seminář:
Jan Lenc: Potravní aktivita a druhová kompozice mravenců během dne/noci v primárním a sekundárním tropickém deštném lese na Papui-Nové Guineji
Veronika Slovíková: Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách stromů Eucalyptus tereticornis
Lukáš Sem: Vrozené potravní preference a averze ptáků se zvláštním přihlédnutím ke kuru domácímu (Gallus domesticus)

Zoologický seminář:
Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci Křídy (online)

15. 12. 2021

Kokomo seminář:
bude upřesněno

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 11. 2020, 12:30, online Jan Kollross (PřF JU) „Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

18. 11. 2020, 14:00, online Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore Martin Borovička:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 18. 11. 2020, 12:30, online Martin Lang (FF MU/LEVYNA) „Why collective rituals? The evolution of the basic social act“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

11. 11. 2020, 14:00, online Karthik Thrikkadeeri: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 11. 11. 2020, 12:30, online Francisko Rezende (PřF JU) „Chronicles of convergence: Inheritance, interactions, and the environment“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

14. 10. 2020, online Studentský seminář (14:00-15:30): Vojtěch Kovařík: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice Klára Hájková: Vývoj společenstev vybraných skupin hmyzu na lokalitách udržovaných volnou pastvou…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 14. 10. 2020, 12:30, online  Wenda Cheng (University of Hong Kong) „Lepidopera behavioral and distribution responses under climate change“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Přednáška Jiřího Hulcra 7.10. od 15:45 zrušena!

Zoologický seminář naplánovaný na 7.10. od 15:45 se z důvodu nemoci přednášejícího nekoná.

Celá zpráva...

Školení BOZP a PO 7.10. ve 14:00

Povinné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany proběhne ve středu 7.10. v posluchárně B3 od 14.00.

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 7. 10. 2020, 12:30, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Alyssa Fontanilla (PřF JU) „Evolution of topical plant defences, herbivore-plant interactions, and negative density dependence effects in the spatial distribution of…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 29. 9. 2020, 12:30, Kokomo místnost (bývalá knihovna)  Ernesto Bonadies (PřF JU) „The response of tropical pollinator populations to climate change“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

30. 9. 2020, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Petr Kozel: Isotopic signals in trophic habits of beetles. Jana Marešová: Cross-continental phylogeography of two Holarctic Nymphalid butterflies, Boloria eunomia and…

Celá zpráva...
Back To Top