skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2018/19
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 14:30-16:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 16:15-17:45

Zoologický seminář – plakát ke stažení

3.10.2018

Kokomo seminář:
Pavel Duda (PřF JU): Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data

Zoologický seminář:
nekoná se – schůze zaměstnanců katedry, školení BOZP a PO

Studentský seminář:
nekoná se

10.10.2018

Kokomo seminář:
Donald Quicke (Department of Biology, Chulalongkorn University): Biological homoplasy – the bête noire of ancestral state reconstruction with examples from braconid wasps and others

Zoologický seminář:
Karolína Brandlová (ČZU): Derbianus Conservation – záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu

Studentský seminář:
nekoná se

17.10.2018

Kokomo seminář:
Leonardo Ré Jorge (PřF JU, projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364): Coupled beta diversity of trophically linked assemblages

Zoologický seminář:
Petr Veselý (PřF JU): Aposematismus a mimikry – můžeme ještě zjistit něco nového?

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

24.10.2018

Kokomo seminář:
Mikal Houdria (ENTÚ AVČR): Effects of habitat change on Macaranga pearsonii and its obligate mutualist ant symbionts in Borneo

Zoologický seminář:
Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR): Lidské migrace a adaptace v sahelu

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakci na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

30.10.2018 (úterý)

Kokomo seminář:
Mirjam Hazenbosch (Interdisciplinary Centre for Conservation Science, Department of Zoology, University of Oxford): Sustainable Land Use for Smallholder Farming Communities in Papua New Guinea

31.10.2018

Zoologický seminář:
Pavel Pech (Univerzita Hradec Králové): Mravenci a modrásci rodu Phengaris: život a evoluce

Studentský seminář:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Lucie Kališová: Nízkomolekulární kryoprotektivní látky s ochranným účinkem na hmyzí organismus vystavený chladovému stresu
Tereza Nováková: Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR

7.11.2018

Kokomo seminář:
Pavel Fibich (PřF JU): Plant ecology from spatial patterns

Zoologický seminář:
Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

14.11.2018

Zoologický seminář:
František Sládeček (PřF JU): Ekologie koprofilních společenstev

Studentský seminář:
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprokukční úspěch u savců
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

15.11.2018 (čtvrtek)

Kokomo seminář:
12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia
13:00-14:00 – Nico Bluthgen:  Dung beetle networks

21.11.2018

Kokomo seminář:
Anna Mrázová (PřF JU): The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance

Zoologický seminář:
Jan Stejskal (ZOO Dvůr Králové): Jak rozmnožit mrtvého nosorožce

Studentský seminář:
Pavlína Hromková: Potravní ekologie zubra (Bos bonasus) a jeho biotopové preference
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

28.11.2018

Kokomo seminář:
Ezequiel González (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba): Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges with crops and influences on ecosystem services and dis-services

Zoologický seminář:
Pavel Sroka (ENTÚ AVČR): Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu

Studentský seminář:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

5.12.2018

Kokomo seminář:
Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in the Anthropocene

Zoologický seminář:
Jan Robovský (PřF JU): Quo vadis Equus przewalskii?

Studentský seminář:
Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu na jikry reofilního bolena dravého

12.12.2018

Kokomo seminář:
Piotr Szefer (PřF JU): Succession experiments in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives

Studentský seminář:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

19.12.2018

Kokomo seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu

Studentský seminář:
nekoná se – Vánoční večírek

Kokomo seminar

Wednesday 28.3.2018, 12:00 Kokomo room (former library) Chia Hua-Lue (Laboratory of Experimental Ecology, Biology Centre): „(How) do symbionts impact species limits? Australian rainforest parasitoids and Wolbachia as a study system“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

21.3.2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí Dominika Hurtová:  Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 21.3.2018, 12:00 Kokomo room (former library) Greg Lamarre (Institute of Entomology ASCR): „Chernobyl Arthropod Initiative: An overview“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

14.3.2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus, (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae) Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků Odborný seminář:…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 14.3.2018, 12:00 Kokomo room (former library) Daniel Vilarós Souto (Institute of Entomology ASCR): "RADical Figs: Inferring population structure using RAD-seq data in fig and fig wasps"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

7.3.2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Petr Kozel: Multitrophic interactions in dead wood (bude referovat česky) Michal Perlík: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 7.3.2018, 12:00, Kokomo room (former library) Moria L. Robinson (University of California Davis): „Effects of Abiotic Resources on Interactions between Plants, Herbivores, and Natural Enemies”

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

28.2.2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Jan Kadlec: Vliv ořezu stromů na faumu saproxylických brouků Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C.…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 28. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Jan Klečka (Institute of Entomology ASCR) „Scientific publishing in the digital age: preprints and beyond“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

21.2.2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Daniel Bartoň: Vliv denní fluktuace na úspěšnost reprodukce bolena dravého Odborný…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 21. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Tom Fayle (Institute of Entomology ASCR) „How much do changes in tree community structure account for global patterns of canopy arthropod…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

14.2. 2018, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (13:15-14:45): Karel Duchoň: Fyziologické reakce ptáků na stres Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku Jan Ježek:…

Celá zpráva...
Back To Top