skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v ZS 2018/19
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Zoologický seminář (Veselovského posluchárna): 14:30-16:00
Studentský seminář (Veselovského posluchárna): 16:15-17:45

Zoologický seminář – plakát ke stažení

3.10.2018

Kokomo seminář:
Pavel Duda (PřF JU): Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data

Zoologický seminář:
nekoná se – schůze zaměstnanců katedry, školení BOZP a PO

Studentský seminář:
nekoná se

10.10.2018

Kokomo seminář:
Donald Quicke (Department of Biology, Chulalongkorn University): Biological homoplasy – the bête noire of ancestral state reconstruction with examples from braconid wasps and others

Zoologický seminář:
Karolína Brandlová (ČZU): Derbianus Conservation – záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu

Studentský seminář:
nekoná se

17.10.2018

Kokomo seminář:
Leonardo Ré Jorge (PřF JU, projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364): Coupled beta diversity of trophically linked assemblages

Zoologický seminář:
Petr Veselý (PřF JU): Aposematismus a mimikry – můžeme ještě zjistit něco nového?

Studentský seminář:
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

24.10.2018

Kokomo seminář:
Mikal Houdria (ENTÚ AVČR): Effects of habitat change on Macaranga pearsonii and its obligate mutualist ant symbionts in Borneo

Zoologický seminář:
Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR): Lidské migrace a adaptace v sahelu

Studentský seminář:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakci na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

30.10.2018 (úterý)

Kokomo seminář:
Mirjam Hazenbosch (Interdisciplinary Centre for Conservation Science, Department of Zoology, University of Oxford): Sustainable Land Use for Smallholder Farming Communities in Papua New Guinea

31.10.2018

Zoologický seminář:
Pavel Pech (Univerzita Hradec Králové): Mravenci a modrásci rodu Phengaris: život a evoluce

Studentský seminář:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Lucie Kališová: Nízkomolekulární kryoprotektivní látky s ochranným účinkem na hmyzí organismus vystavený chladovému stresu
Tereza Nováková: Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR

7.11.2018

Kokomo seminář:
Pavel Fibich (PřF JU): Plant ecology from spatial patterns

Zoologický seminář:
Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu

Studentský seminář:
Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

14.11.2018

Zoologický seminář:
František Sládeček (PřF JU): Ekologie koprofilních společenstev

Studentský seminář:
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprokukční úspěch u savců
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

15.11.2018 (čtvrtek)

Kokomo seminář:
12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia
13:00-14:00 – Nico Bluthgen:  Dung beetle networks

21.11.2018

Kokomo seminář:
Anna Mrázová (PřF JU): The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance

Zoologický seminář:
Jan Stejskal (ZOO Dvůr Králové): Jak rozmnožit mrtvého nosorožce

Studentský seminář:
Pavlína Hromková: Potravní ekologie zubra (Bos bonasus) a jeho biotopové preference
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

28.11.2018

Kokomo seminář:
Ezequiel González (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba): Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges with crops and influences on ecosystem services and dis-services

Zoologický seminář:
Pavel Sroka (ENTÚ AVČR): Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu

Studentský seminář:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

5.12.2018

Kokomo seminář:
Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in the Anthropocene

Zoologický seminář:
Jan Robovský (PřF JU): Quo vadis Equus przewalskii?

Studentský seminář:
Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu na jikry reofilního bolena dravého

12.12.2018

Kokomo seminář:
Piotr Szefer (PřF JU): Succession experiments in Papua New Guinea

Zoologický seminář:
Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives

Studentský seminář:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

19.12.2018

Kokomo seminář:
nekoná se

Zoologický seminář:
nekoná se – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu

Studentský seminář:
nekoná se – Vánoční večírek

Kokomo seminar

Wednesday 14. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Elina Mäntylä (Institute of Entomology ASCR) „Peerage of Science (https://www.peerageofscience.org/), a new way to do peer review.“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 7. 2. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center for tropical ecology) „Nagoya protocol implementation: threat to biodiversity research?“ Paper for the discussion: Neumann, D., Borisenko, A.…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 31. 1. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Knud Andreas Jønsson (Natural History Museum of Denmark) „Systematics, biogeography and evolution of Indo-Pacific birds“

Celá zpráva...

Studentská konference v zimním semestru 2017/18

5. 1. 2018, 08:55, posluchárna C1 8:55-9:00 zahájení 9:00-9:20 Minařík Tomáš Treecreeper interspecific interactions 9:20-9:40 Průchová Alexandra Vocal activity of Tawny Owl in Central Apennine (Italy) – an automatic voice…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie a vánoční večírek

20. 12. 2017, 17:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář o mezioborové exkurzi do Řecka Následuje vánoční večírek (19:00)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

13. 12. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Ivan Horáček (PřF UK) „Netopýři východního středomoří: biogeografie areálové křižovatky západního palearktu“ Plakát ke stažení

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

6. 12. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Petr Pokorný (Centrum pro teoretická studia) „Progresivní a retrogresivní vývoj přírody ve čtvrtohorách“ Plakát ke stažení Od 16:45 studentský seminář: Adéla Matějková: Genetické…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 6. 12. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center for tropical ecology) „(Il)legal sharing of research outputs: online future of science“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

29. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Jan Kollross: Transektový monitoring denních motýlů ČR – Analýza výsledků Kateřina Šandlová: Otcovská role harémového samce – analýza interakcí hřebec-hříbě Tereza…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 29. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Nichola Plowman (finishing Ph.D. student seminar) "Effects of ecological gradients on arboreal ant communities in New Guinea rainforests"

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

22. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář: Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného…

Celá zpráva...

Kokomo seminars

Tuesday 21.11.2017, 11:30, Kokomo room (former library) Prof. Jean Pierre Lumaret (Univ. of Montpellier) "Ecology and biogeography of Mediterranean dung beetles" Wednesday 22.11.2017, 12:00, Kokomo room (former library) Dr. Justine…

Celá zpráva...
Back To Top