skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology in winter semester 2018/19
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Zoological seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 14:30-16:00
Student seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 16:15-17:45

Zoological seminar – poster for download

3.10.2018

Kokomo seminar:
Pavel Duda (PřF JU): Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data

Zoological seminar:
not taking place – schůze zaměstnanců katedry, školení BOZP a PO

Student seminar:
not taking place

10.10.2018

Kokomo seminar:
Donald Quicke (Department of Biology, Chulalongkorn University): Biological homoplasy – the bête noire of ancestral state reconstruction with examples from braconid wasps and others

Zoological seminar:
Karolína Brandlová (ČZU): Derbianus Conservation – záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu

Student seminar:
not taking place

17.10.2018

Kokomo seminar:
Leonardo Ré Jorge (PřF JU, projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364): Coupled beta diversity of trophically linked assemblages

Zoological seminar:
Petr Veselý (PřF JU): Aposematismus a mimikry – můžeme ještě zjistit něco nového?

Student seminar:
Michaela Uhrová: Fylogeneze a evoluce rypošovitých (Bathyergidae, Rodentia)
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

24.10.2018

Kokomo seminar:
Mikal Houdria (ENTU CAS): Effects of habitat change on Macaranga pearsonii and its obligate mutualist ant symbionts in Borneo

Zoological seminar:
Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR): Lidské migrace a adaptace v sahelu

Student seminar:
Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakcí na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

30.10.2018 (úterý)

Kokomo seminar:
Mirjam Hazenbosch (Interdisciplinary Centre for Conservation Science, Department of Zoology, University of Oxford): Sustainable Land Use for Smallholder Farming Communities in Papua New Guinea

31.10.2018

Zoological seminar:
Pavel Pech (Univerzita Hradec Králové): Mravenci a modrásci rodu Phengaris: život a evoluce

Student seminar:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Lucie Kališová: Nízkomolekulární kryoprotektivní látky s ochranným účinkem na hmyzí organismus vystavený chladovému stresu
Tereza Nováková: Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR

7.11.2018

Kokomo seminar:
Pavel Fibich (PřF JU): Plant ecology from spatial patterns

Zoological seminar:
Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu

Student seminar:
Kateřina Šandlová: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě
Michal Rindoš : Molekulární fylogeneze a biogeografie podčeledi Lymantriinae (Lepidoptera: Erebidae)
Tomáš Jehlík: Dlouhověkost sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázy

14.11.2018

Zoological seminar:
František Sládeček (PřF JU): Ekologie koprofilních společenstev

Student seminar:
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprokukční úspěch u savců
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

15.11.2018 (čtvrtek)

Kokomo seminar:
12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia
13:00-14:00 – Nico Bluthgen:  Dung beetle networks

21.11.2018

Kokomo seminar:
Anna Mrázová (PřF JU): The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance

Zoological seminar:
Jan Stejskal (ZOO Dvůr Králové): Jak rozmnožit mrtvého nosorožce

Student seminar:
Pavlína Hromková: Potravní ekologie zubra (Bos bonasus) a jeho biotopové preference
Pavlína Schwarzová: Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

28.11.2018

Kokomo seminar:
Ezequiel González (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba): Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges with crops and influences on ecosystem services and dis-services

Zoological seminar:
Pavel Sroka (ENTU CAS): Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu

Student seminar:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

5.12.2018

Kokomo seminar:
Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in the Anthropocene

Zoological seminar:
Jan Robovský (PřF JU): Quo vadis Equus przewalskii?

Student seminar:
Daniel Bartoň: Vliv fluktuace proudu na jikry reofilního bolena dravého

12.12.2018

Kokomo seminar:
Piotr Szefer (PřF JU): Succession experiments in Papua New Guinea

Zoological seminar:
Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives

Student seminar:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

19.12.2018

Kokomo seminar:
not taking place

Zoological seminar:
not taking place – od 17:00 studentský seminář o mezioborové exkurzi na východní Slovensko a Ukrajinu

Student seminar:
not taking place – Christmas party

Department of zoology seminar

12. 12. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Guest seminar (14:30-16:00): Pierre-Henri Fabre (Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier): „Diversification of Indo-Pacific rodents: macroevolutionary and biogeographical perspectives“ Poster for…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 12. 12. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Piotr Szefer (PřF JU): "Succession experiments in Papua New Guinea"

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

5. 12. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Guest seminar (14:30-16:00): Jan Robovský (Katedra zoologie PřF JU): „Quo vadis Equus przewalskii?“ Plakát ke stažení Student seminar (16:15-17:45): Daniel Bartoň: Vliv…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 5. 12. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Marcell Peters (Department of Animal Ecology and Tropical Biology, University of Wuerzburg): "Multi-taxa biodiversity and ecosystem functions of Mount Kilimanjaro in…

Celá zpráva...

Thursday seminar at the Biology Centre CAS

Thursday 28. 11. 2018, 12:00, large conference room ("BC – aula přízemí") of the Biology Centre CAS Prof. Dr. Ran Nathan (Hebrew University of Jerusalem): "Overview of movement ecology, methods…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

28. 11. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Guest seminar (14:30-16:00): Pavel Sroka (Entomologický ústav BC AV ČR): „Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu“ Plakát ke stažení Student…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 28. 11. 2018, 12:00, Kokomo room (bývalá knihovna) Ezequiel González (National University of Cordoba): "Arthropods in fragmented forests of central Argentina: Arthropods in fragmented forests of central Argentina: interchanges…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

21. 11. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Guest seminar (14:30-16:00): Jan Stejskal (Zoo Dvůr Králové nad Labem): „Jak rozmnožit mrtvého nosorožce“ Plakát ke stažení Student seminar (16:15-17:45): Pavlína Hromková:…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 21. 11. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Anna Mrázová (PřF JU): "The friendship between predators and plants alias importance of predatory vertebrates for plant performance"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Thursday (!) 15. 11. 2018, 11:30, Kokomo room(former library) 12:00-13:00 – Martin Pfeiffer: An entomologist’s journey to Mongolia 13:00-14:00 – Nico Bluthgen: Dung beetle networks The defense of Nichola Sarah…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

14. 11. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Odborný seminář (František X. J. Sládeček: Ekologie koprofilních společenstev) pro nemoc přednášejícího odpadá. Student seminar (14:30-15:00): Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

7. 11. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Guest seminar (14:30-16:00): Lukáš Kratochvíl (Katedra ekologie PřF UK): „Pohlavní rozdíly obratlovců: o malých samcích, marnivých samicích a testosteronu“ Poster for download…

Celá zpráva...
Back To Top