skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology in summer semester 2018/19
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Student seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 13:15-14:45
Zoological seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 15:00-16:30

Zoological seminar – poster for download

20.2.2019

Kokomo seminar:
Jan Frouz (PřF UK): Interaction s between soil plant and soil biota

Student seminar:
Sara Fernández Garzón: Ant diversity along a latitudinal gradient and their role in top-down control
Kateřina Pužejová: Vliv prostředí na potravní preference tropických ptáků a vliv složení potravy na jejich střevní mikroflóru
Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

Zoological seminar:
not taking place

27.2.2019

Kokomo seminar:
Daniel Souto (PřF JU): The role of symbionts and pollinating insects in plant speciation along altitudinal gradients

Student seminar:
Nikolai Ignatev: The Phylogeny of the genus Amerila (and other genera) as a tool of understanding of the origin of Afrotropical moth fauna
František Vejmělka: Diverzita nelétavých savců podél tropických altitudinálních gradientů Papuy-Nové Guiney
Dana Hanzalová: Populačně-genetické aspekty reintrodukcí ohrožených motýlů

Zoological seminar:
Vojtěch Novotný (ENTÚ AVČR): Stavíme jeřáb v tropickém pralese

6.3.2019

Kokomo seminar:
Vladimír Remeš (PřF UP): Comparative biology of avian parental behavior and colouration

Student seminar:
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat
Terezie Englová: Aktivita rypoše Fukomys darlingi, věkový polyethismus nebo permanentní kasty?
Kryštof Korejs: Habitatové preference ptáků severočeských výsypek v různém stádiu sukcese
Petr Kozel: Multitrophic interactions in dead wood: Isotope analysis of saproxylic beetles

Zoological seminar:
Martin Šálek (ÚBO AVČR): Jak intenzita hospodaření ovlivňuje biodiverzitu zemědělské krajiny – od výzkumu k ochraně

13.3.2019

Kokomo seminar:
Mellanie Thiery (ENTU CAS): Impact of temperature on the structure of Drosophila-parasitoid food webs

Student seminar:
Michal Perlík: Cavity nesting Hymenoptera and their parasites in different woodland environments
Ruben Casas Reatégui: Ecology and taxonomy of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) in a tropical rainforest with ecological gradients in Peruvian Amazon
Karolína Hrubá: Patrnosti v polinačních systémech podél geografických gradientů (Patterns in polination systems along geographical gradients)

Zoological seminar:
Jiří Šmíd (PřF UK): Fosilie a jejich využití k datování fylogenetických stromů – příklad zmijovitých hadů

20.3.2019

Kokomo seminar:
Hernani Oliveira: The use of bats as a model system for diet studies

Student seminar:
Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions?

Zoological seminar:
Martin Volf (German Centre for Integrative Biodiversity Research, Leipzig): Obranné strategie rostlin: zdroj diverzity hmyzu

27.3.2019

Kokomo seminar:
Joel James Brown (PřF JU): Practise before conference talk

Student seminar:
Pavlína Hájková: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Pavlína Petrásková: Asortativní párování na základě pachové preference a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Šárka Zemanová: Je ojedinělost sympatrického výskytu u podzemních hlodavců dána kompetičním vyloučením nebo habitatovou specializací?

Zoological seminar:
Oldřich Nedvěd (PřF JU): Dvacet tisíc mil pod mořem za faunou Clarion-Clippertonovy zóny

3.4.2019

Kokomo seminar (at 13:00):
Jan Šobotník (ČZU): Evolution of defensive strategies of termites

Student seminar:
Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And
Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace
Jan Šural: Kritická analýza „6.masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilním záznamu
Jakub Vávra: Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů

Zoological seminar:
Robert Černý (PřF UK): Stará tajemství nové hlavy obratlovců

10.4.2019

Kokomo seminar:
not taking place

Student seminar:
Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy
Pavla Dudová: Personality and sex-specific differences in behaviour of the nursery web spider (Pisaura mirabilis)

Zoological seminar:
Klára Pyšková (Katedra zoologie PřF UK): Monitoring savců pomocí fotopastí: česká kotlina vs. africká savana

17.4.2019

Kokomo seminar:
Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR): On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution

Student seminar:
Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu
Dagmar Hucková: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací
Petr Hůla: Hledání vysokomolekulárních kryoprotektivních látek u mrazuvzdorné octomilky Chymomyza costata

Zoological seminar:
Jan Vašák (Zoo Jihlava): Problematika chovu zvířat v zoologických zahradách

24.4.2019

Kokomo seminar:
Zuzana Munzbergova (BÚ AVČR): Interakce mezi rostlinami a půdou

Student seminar:
Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách
Markéta Vrchotová: Vliv periodických změn teploty na cirkadiánní hodiny hmyzu
Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva koprofilních brouků
Eliška Bernasová: Vliv prostředí na fyzikální parametry vokalizace u hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) – fosoriálního zástupce čeledi Spalacidae

Zoological seminar:
Ondřej Sedláček (PřF UK, katedra ekologie): Reintrodukce – zbytečná zábava nebo legitimní nástroj v ochraně přírody?

1.5. a 8.5.2019

not taking place – public holidays

15.5.2019

Kokomo seminar:
Dalibor Kodrík (ENTÚ AVČR): Hormonally controlled defence against toxins/pathogens in insect body

Student seminar:
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)
Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích
Jan Kadlec: Změny krajinného krytu v NP Podyjí a výskyt světlomilných organismů
Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics
Jan Walter: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina

Zoological seminar:
Tereza Švejcarová (ČZU): Jak umlčet loskutáka? Nelegální obchod s divokými zvířaty v Indonésii

Kokomo seminar

Wednesday 22. 5. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Tomáš Polívka (Institute of Physics, Faculty of Science, University of South Bohemia): „Mysteries of microworld: A touch of physics for a…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

15. 5. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus) Jan Lenc: Potravní preference mravenců…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 15. 5. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Dalibor Kodrík (ENTÚ AVČR): „Hormonally controlled defence against toxins/pathogens in insect body“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

24. 4. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách Markéta Vrchotová: Vliv periodických…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 24. 4. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Zuzana Munzbergova (BÚ AVČR): „Interakce mezi rostlinami a půdou“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

17. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 17. 4. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Vladimír Košťál (ENTU CAS): „On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

10. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

3. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 3. 4. 2019, 13:00 (!), Kokomo room (former library) Jan Šobotník (Czech University of Life Sciences Prague): „Evolution of defensive strategies of termites“ At 17:00 screening of the documentary "The…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

27. 3. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Pavlína Hájková: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 27. 3. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Joel James Brown (Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia): „Practise before conference talk“

Celá zpráva...
Back To Top