skip to Main Content
Menu

Seminars

Wednesday seminars of the Department of Zoology seminar in summer semester 2017-18
Student seminar: 13:15-14:45
Guest seminar: 15:00-16:30
Lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Poster for download

14.2.2018

Student seminar:
Karel Duchoň: Fyziologické reakce ptáků na stres
Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace

Guest seminar:
Pavla Říhová (ČIZP): Soumrak nosorožců aneb boj o rohy

21.2.2018

Student seminar:
Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And
Daniel Bartoň: Vliv denní fluktuace na úspěšnost reprodukce bolena dravého

Guest seminar:
David Číp (ZO ČSOP JARO Jaroměř): Tradiční i méně tradiční způsoby aktivní péče o přírodu

28.2.2018

Student seminar:
Jan Kadlec: Vliv ořezu stromů na faumu saproxylických brouků
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli
Nela Nováková: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

Guest seminar:
Stanislav Komárek (PřF UK): Duševní svět domácího holuba

7.3.2018

Student seminar:
Petr Kozel: Multitrophic interactions in dead wood (in Czech)
Michal Perlík: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera (in Czech)
Tomáš Zítek: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Guest seminar:
Antonín Machač (CTS): Neudržitelné dogma o nepředvídatelnosti evoluce

14.3.2018

Student seminar:
Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků

Guest seminar:
Ondřej Kott (Zoo Tábor): Co je a co není zoo: pozitivní a negativní trendy v chovu exotických zvířat

21.3.2018

Student seminar:
Veronika Vodičková: Volná pastva “divokých” koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí
Dominika Hurtová:  Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého
Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny

Guest seminar:
Jan Zrzavý (PřF JU): Fylogeneze živočichů po 20 letech

28.3.2018

Student seminar:
Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy
Dana Hanzalová: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu
Nikola Pecková: Biogeografická a ekologická evoluce dvou „rodů“ jihoamerických cichlid (Aequidens, Cichlasoma): taxon cyklus v Amazonii?

Guest seminar:
Jan Dungel: Na úpatí nejvyšší hory Amazonie za primátem uakari černohlavým

4.4.2018

Student seminar:
Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání
Jana Řihánková: Přehodnocení vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)

Guest seminar:
Martin Konvička (ENTÚ AVČR): Refaunace, deextince, syntetická biodiverzita: ochranářské sci-fi, nebo realita?

11.4.2018

Student seminar:
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus, (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)
Tomáš Pěnka: Telemetrie hmyzu se zaměřením na tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)
Arnošt Kudrna: Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Guest seminar:
Stanislav Lhota: Zátoka nosatých opic: ohlédnutí za 14 lety ochrany primátů na Borneu

18.4.2018

Student seminar:
Petr Hůla: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám
Markéta Vrchotová: Vliv periodických změn teploty na cirkadiánní hodiny hmyzu
Muhammad Aslam: Aposematism and toxicity of Coccinellidae

Guest seminar:
Radim Šumbera (PřF JU): Biologie etiopských hlodavců: z Doudleb až na střechu Afriky

25.4.2018

Student seminar:
Magdalana Pilařová: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce abecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě
Šárka Panáčková: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu
Jakub Vávra: Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů

Guest seminar:
Anna Tószögyová (CTS, PřF UK): Diverzita globálnej bioty: čo všetko prisúdiť zmenám v produktivite

2.5.2018

Student seminar:
Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Guest seminar:
Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR): Strategie hmyzu pro přežití chladné zimy, která je stále teplejší

9.5.2018

Student seminar:
Habilitační přednáška Jana Riegerta (PřF JU): Adaptace k lovu a koexistence ptačích predátorů

Guest seminar:
Pavel Duda (PřF JU): Lidské kultury jako biologické druhy

16.5.2018

Student seminar:
Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů
Veronika Roubová: Social grooming in Barbary macaques

Guest seminar:
Vladimír Hula (AF MENDELU): Pro asfalt nevidíme přírodu: význam silničních koridorů v ochraně ohrožených druhů

Ph.D. student seminar

13. 6. 2018, 15:00, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Sylvain Delabye: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera Nikolaj Ignatěv: The Phylogeny of the genus Amerila (and…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 6. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Mélanie Thierry (Laboratory of Experimental Ecology): "Effects of temperature on host-parasitoid network structure"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 30. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Antonín Macháč (Center for Theoretical Study): „Dynamics of bird diversity across regions and elevations“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 23. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Simon Segar (Laboratory of Evolutionary Ecology): „Wolbachia strain mismatch in parapatric fig wasp populations“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

16. 5. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů Veronika Roubová: Social grooming in Barbary macaques Guest seminar (15:00-16:30): Vladimír…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 16. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Mario Josué Aguilar Méndez (Laboratory of Molecular Ecology & Biodiversity, LANASE, Mexico): „Ecological and evolutionary patterns of ant-microbiome associations“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

9. 5. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Habilitation public lecture (13:15-14:45): Jan Riegert (Katedra zoologie PřF JU): "Adaptace k lovu a koexistence ptačích predátorů" Guest seminar (15:00-16:30): Pavel Duda…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 9. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Conor Redmond (Centrum tropické ekologie): „Ecology of plant-caterpillar food webs in rainforests of New Guinea“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

2. 5. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách Guest seminar (15:00-16:30): Vladimír…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 2. 5. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Nick Pardikes (Laboratory of Experimental Ecology BC CAS): „Preference and performance of Lepidoptera in expanding juniper woodlands of the Intermountain West…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 25. 4. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Melinda Greenfield (James Cook University): „Fungal community partitioning in the ant-plant Myrmecodia beccarii“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

18. 4. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Petr Hůla: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám Markéta Vrchotová: Vliv periodických…

Celá zpráva...
Back To Top