skip to Main Content
Menu

Seminars

Wednesday seminars of the Department of Zoology seminar in summer semester 2017-18
Student seminar: 13:15-14:45
Guest seminar: 15:00-16:30
Lecture room B3 (Veselovského posluchárna)

Poster for download

14.2.2018

Student seminar:
Karel Duchoň: Fyziologické reakce ptáků na stres
Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace

Guest seminar:
Pavla Říhová (ČIZP): Soumrak nosorožců aneb boj o rohy

21.2.2018

Student seminar:
Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And
Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy

Guest seminar:
David Číp (ZO ČSOP JARO Jaroměř): Tradiční i méně tradiční způsoby aktivní péče o přírodu

28.2.2018

Student seminar:
Jan Kadlec: Vliv ořezu stromů na faumu saproxylických brouků
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli
Nela Nováková: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

Guest seminar:
Stanislav Komárek (PřF UK): Duševní svět domácího holuba

7.3.2018

Student seminar:
Jana Řihánková: Přehodnocení vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)
Eliška Bernasová: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání
Tomáš Zítek: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Guest seminar:
Antonín Machač (CTS): Neudržitelné dogma o nepředvídatelnosti evoluce

14.3.2018

Student seminar:

Guest seminar:
Jan Zrzavý (PřF JU): Fylogeneze živočichů po 20 letech

21.3.2018

Student seminar:
Dominika Hurtová:  Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého
Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny

Guest seminar:
Ondřej Kott (Zoo Tábor): Co je a co není zoo: pozitivní a negativní trendy v chovu exotických zvířat

28.3.2018

Student seminar:
Dana Hanzalová: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu
Nikola Pecková: Literární rešerše na téma heterotermie savců se zaměřením na podzemní savce

Guest seminar:
Jan Dungel: Na úpatí nejvyšší hory Amazonie za primátem uakari černohlavým

4.4.2018

Student seminar:
Pavlína Hájková:  Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny
Jan Šural: Kritická analýza “6. masové extinkce” na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu

Guest seminar:
Martin Konvička (ENTÚ AVČR): Refaunace, deextince, syntetická biodiverzita: ochranářské sci-fi, nebo realita?

11.4.2018

Student seminar:
František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Tomáš Pěnka: Telemetrie hmyzu se zaměřením na tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)
Arnošt Kudrna: Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Guest seminar:
Stanislav Lhota: Zátoka nosatých opic: ohlédnutí za 14 lety ochrany primátů na Borneu

18.4.2018

Student seminar:

Guest seminar:
Radim Šumbera (PřF JU): Biologie etiopských hlodavců: z Doudleb až na střechu Afriky

25.4.2018

Student seminar:

Guest seminar:
Anna Tószögyová (CTS, PřF UK): Diverzita globálnej bioty: čo všetko prisúdiť zmenám v produktivite

2.5.2018

Student seminar:
Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

Guest seminar:
Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR): Strategie hmyzu pro přežití chladné zimy, která je stále teplejší

9.5.2018

Student seminar:

Guest seminar:
Pavel Duda (PřF JU): Lidské kultury jako biologické druhy

16.5.2018

Student seminar:

Guest seminar:
Vladimír Hula (AF MENDELU): Pro asfalt nevidíme přírodu: význam silničních koridorů v ochraně ohrožených druhů

Department of Zoology seminar

14.2. 2018, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Karel Duchoň: Fyziologické reakce ptáků na stres Edita Bendová: Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 14. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Elina Mäntylä (Institute of Entomology ASCR) „Peerage of Science (https://www.peerageofscience.org/), a new way to do peer review.“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 7. 2. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center for tropical ecology) „Nagoya protocol implementation: threat to biodiversity research?“ Paper for the discussion: Neumann, D., Borisenko, A.…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 31. 1. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Knud Andreas Jønsson (Natural History Museum of Denmark) „Systematics, biogeography and evolution of Indo-Pacific birds“

Celá zpráva...

Student conference in winter semester 2017/18

5. 1. 2018, 08:55, lecture room C1 8:55-9:00 opening 9:00-9:20 Minařík Tomáš Treecreeper interspecific interactions 9:20-9:40 Průchová Alexandra Vocal activity of Tawny Owl in Central Apennine (Italy) – an automatic…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 6. 12. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center for tropical ecology) „(Il)legal sharing of research outputs: online future of science“

Celá zpráva...

Department of Zoology seminar

29. 11. 2017, 15:00, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar: Jan Kollross: Transektový monitoring denních motýlů ČR – Analýza výsledků Kateřina Šandlová: Otcovská role harémového samce – analýza interakcí…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 29. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Nichola Plowman (finishing Ph.D. student seminar) "Effects of ecological gradients on arboreal ant communities in New Guinea rainforests"

Celá zpráva...

Department of Zoology seminar

22. 11. 2017, 15:00, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar: Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců…

Celá zpráva...

Kokomo seminars

Tuesday 21.11.2017, 11:30, Kokomo room (former library) Prof. Jean Pierre Lumaret (Univ. of Montpellier) "Ecology and biogeography of Mediterranean dung beetles" Wednesday 22.11.2017, 12:00, Kokomo room (former library) Dr. Justine…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

15. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Stefan Harrison "Biodiversity Conservation in the Northern Plains of Cambodia"

Celá zpráva...

Department of Zoology seminar

15. 11. 2017, 15:00, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (Ph.D. students): Michaela Másílková: Methods of assessment and cross-species comparison of personality in primates Anna Mrázová: Interactions between plants,…

Celá zpráva...
Back To Top