skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology in summer semester 2019/20
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Student seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoological seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoological seminar – poster for download

19. 2. 2020

Kokomo seminar:
Moria Robinson (Michigan State University): Herbivory Variability Network

Student seminar:
not taking place

Zoological seminar:
not taking place

26.2.2020

Kokomo seminar:
Kateřina Sam (ENTU CAS): Birds, diet and bacteria: experimental food webs response to climate change (discussion on GAČR proposals)

Student seminar:
Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Zoological seminar:
Petr Tureček (CTS/Přf UK): O prarodičích, rodičích a dětech: Kurz přežití v západních Čechách osmnáctého století

4.3.2020

Kokomo seminar:
Pagi Toko (PřF JU): to be announced

Student seminar:
Shafia Zahra: Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea
Sentiko Ibalim: Community phylogenetic patterns of Geometridae moths (Lepidoptera) along altitudinal gradients

Zoological seminar:
Lukáš Čížek (ENTU CAS): Ochranářský gulášek se šesti: Kaleidoskop absurdit bublajících pod pokličkou zeleného schizmatu

11.3.2020

Kokomo seminar:
Leonardo Ré Jorge (ENTU CAS): Direct and indirect interactions of mutualists and antagonists along time: manipulating a plant-herbivore-pollinator community (a grant discussion type of talk)

Student seminar – cancelled
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)
Veronika Vodičková: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku

Zoological seminar – cancelled
Petr Nguyen (ENTU CAS/KMB PřF JU): Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

18.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Why moralizing gods enforce costly rituals? Experiments in the evolutionary theory of religion

Student seminar:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoological seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční teorii náboženství

25.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
to be announced

Student seminar – cancelled
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

Zoological seminar – cancelled
Jan Zrzavý (PřF JU): Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

1.4.2020

Kokomo seminar:
To be announced

Student seminar:
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Karolína Bodláková: Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům?
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

Zoological seminar:
Jiří Dvořáček (PřF JU): Může octomilka cítit libost? Reward systém u hmyzu

8.4.2020

Kokomo seminář (od 13:00):
to be announced

Student seminar:
Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích
Edita Lišková (roz. Bendová): Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?

Zoological seminar:
not taking place – student talks

15.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
František Vejmělka: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Cueva Monika Patricia Romero: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

Zoological seminar:
Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci křídy

22.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Matěj Lövy (PřF JU): Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

29.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions

Zoological seminar:
Roman Linhart: Evoluce očima včel

6.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Roman Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Sivault Elise: bude oznámeno

Zoological seminar:
Josef Kašák (UIS Mendelu): Ochrana přírody v CHKO Jeseníky: Jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

13.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Stanislav Komárek (PřF UK): Fenomén domestikace

Kokomo seminar

8. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Marco Ferrante (Department of Agroecology, Aarhus University) "Artificial caterpillars in agro-environments: past use and future perspectives"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

1. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Ondřej Mottl & Tom Fayle "Artificial twig nests as a tool to manipulate ant communities"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

23. 10. 2017 (Monday!), 12:30, Kokomo room (former library) Richard Mally, University of Bergen: http://www.uib.no/en/persons/Richard.Mally "The phylogenetic system of the highly diverse Spilomelinae snout moths" Spilomelinae is a large subfamily of…

Celá zpráva...

Department of Zoology seminar

18. 10. 2017, 15:00, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar: Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí Klára Valentová: Analýza sociálních…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

11. 10. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Leonardo Ré Jorge "Trophic specialization and community structure of plant-herbivore interactions"

Celá zpráva...

Department of Zoology seminar

October 4, 2017, 16:45, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Jan Hrček and co. (ENTÚ AV ČR): Wild Drosophila and their parasitoids: developing a new model system for community ecology Following student seminar: Joel Brown…

Celá zpráva...

Ecology seminars at the Department of Botany in winter semester 2017/18

The Ecology seminars (in English) will held weekly (each Tuesday at 4:15 pm) at the Department of Botany, Centre for Polar Ecology, Na Zlaté stoce 3 (České Budějovice). The seminars…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

11. 10. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Leonardo Ré Jorge "Trophic specialization and community structure of plant-herbivore interactions"  

Celá zpráva...

Kokomo seminar

23.8.2017, 12:00, Kokomo room (former library) Danny Haelewaters, Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology "Three independent lineages of ectoparasitic fungi associated with bat flies"

Celá zpráva...

Kokomo seminar

16. 8. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Gibson Maiah (The New Guinea Binatang Research Center, Entomology Section) and Nancy Labun (The New Guinea Binatang Research Center, Botany Section) "PNG…

Celá zpráva...

The student conference in summer semester 2016/2017

The student conference will take place in the lecture room B3 (lecture room of prof. Veselovsky) on 19th May 2017. The presentation (in English) should have the form of a…

Celá zpráva...
Back To Top