skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology in summer semester 2019/20
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Student seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoological seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoological seminar – poster for download

19. 2. 2020

Kokomo seminar:
Moria Robinson (Michigan State University): Herbivory Variability Network

Student seminar:
not taking place

Zoological seminar:
not taking place

26.2.2020

Kokomo seminar:
Kateřina Sam (ENTU CAS): Birds, diet and bacteria: experimental food webs response to climate change (discussion on GAČR proposals)

Student seminar:
Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Zoological seminar:
Petr Tureček (CTS/Přf UK): O prarodičích, rodičích a dětech: Kurz přežití v západních Čechách osmnáctého století

4.3.2020

Kokomo seminar:
Pagi Toko (PřF JU): to be announced

Student seminar:
Shafia Zahra: Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea
Sentiko Ibalim: Community phylogenetic patterns of Geometridae moths (Lepidoptera) along altitudinal gradients

Zoological seminar:
Lukáš Čížek (ENTU CAS): Ochranářský gulášek se šesti: Kaleidoskop absurdit bublajících pod pokličkou zeleného schizmatu

11.3.2020

Kokomo seminar:
Leonardo Ré Jorge (ENTU CAS): Direct and indirect interactions of mutualists and antagonists along time: manipulating a plant-herbivore-pollinator community (a grant discussion type of talk)

Student seminar – cancelled
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)
Veronika Vodičková: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku

Zoological seminar – cancelled
Petr Nguyen (ENTU CAS/KMB PřF JU): Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

18.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Why moralizing gods enforce costly rituals? Experiments in the evolutionary theory of religion

Student seminar:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoological seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční teorii náboženství

25.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
to be announced

Student seminar – cancelled
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

Zoological seminar – cancelled
Jan Zrzavý (PřF JU): Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

1.4.2020

Kokomo seminar:
To be announced

Student seminar:
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Karolína Bodláková: Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům?
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

Zoological seminar:
Jiří Dvořáček (PřF JU): Může octomilka cítit libost? Reward systém u hmyzu

8.4.2020

Kokomo seminář (od 13:00):
to be announced

Student seminar:
Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích
Edita Lišková (roz. Bendová): Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?

Zoological seminar:
not taking place – student talks

15.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
František Vejmělka: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Cueva Monika Patricia Romero: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

Zoological seminar:
Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci křídy

22.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Matěj Lövy (PřF JU): Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

29.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions

Zoological seminar:
Roman Linhart: Evoluce očima včel

6.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Roman Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Sivault Elise: bude oznámeno

Zoological seminar:
Josef Kašák (UIS Mendelu): Ochrana přírody v CHKO Jeseníky: Jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

13.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Stanislav Komárek (PřF UK): Fenomén domestikace

Kokomo seminar

Wednesday 6. 11. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Alfred Kik (Department of Zoology, Faculty of Science USB): „The influence of socio-demographic factors on language skills and ethnobiological knowledge of…

Celá zpráva...

Kokomo seminar on Friday

Friday 1. 11. 2019, 12:00, Kokomo room (formaer library) Michael Staab (Department for Nature Conservation and Landscape Ecology, University of Freiburg): „Insects and their trophic interactions in natural and experimental…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

30. 10. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (14:00-15:30): Tomáš Jehlík: Telomerázová aktivita u sociálního hmyzu Andrea Kraus: Comparative study of bite force in rodents with extremly well…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 30. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Nigel Baro, Hayden and Tiberius Jimbo (New Guinea Binatang Research Centre): „Research projects in Nagada – National Forest Inventory update“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

23. 10. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (14:00-15:30): Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness Veronika Řehová: Role metyl…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 23. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Kerry Moses (ENTÚ AVČR): „Creating a sustainable conservation approach in Papua New Guinea; A case study for Mauberema ecotourism and conservation…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

16. 10. 2019,  lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (14:00-15:30): Sam Cameron Finnie: Parasitoid-Caterpillar Interactions in Top-Down Trophic Cascades Across a Latitudinal Gradient Jan Kollross: Consumptive and non-consumptive effect…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 16. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Anton Popov (Georg-August-Universität Göttingen): „Soil-based food webs + introduction to the global database of morphotypes of spiders“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

9. 10. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (14:00-15:30): Veronika Anděrová: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys) Markéta Adamovská: Reakce ptačích…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 9. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Shuang Xing (ENTU CAS): „ LifeWebs project“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 2. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Stefan Harrison (ENTU CAS): „Testing for Janzen-Connell effects in a tropical forest“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 25. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Francisco Encinas-Viso (CSIRO, Australia): „Effects of climate change on Australian alpine plant-pollinator networks“

Celá zpráva...
Back To Top