skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology in summer semester 2019/20
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Student seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoological seminar (lecture room B3 – Veselovského posluchárna): 15:45-17:15

Zoological seminar – poster for download

19. 2. 2020

Kokomo seminar:
Moria Robinson (Michigan State University): Herbivory Variability Network

Student seminar:
not taking place

Zoological seminar:
not taking place

26.2.2020

Kokomo seminar:
Kateřina Sam (ENTU CAS): Birds, diet and bacteria: experimental food webs response to climate change (discussion on GAČR proposals)

Student seminar:
Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Zoological seminar:
Petr Tureček (CTS/Přf UK): O prarodičích, rodičích a dětech: Kurz přežití v západních Čechách osmnáctého století

4.3.2020

Kokomo seminar:
Pagi Toko (PřF JU): to be announced

Student seminar:
Shafia Zahra: Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea
Sentiko Ibalim: Community phylogenetic patterns of Geometridae moths (Lepidoptera) along altitudinal gradients

Zoological seminar:
Lukáš Čížek (ENTU CAS): Ochranářský gulášek se šesti: Kaleidoskop absurdit bublajících pod pokličkou zeleného schizmatu

11.3.2020

Kokomo seminar:
Leonardo Ré Jorge (ENTU CAS): Direct and indirect interactions of mutualists and antagonists along time: manipulating a plant-herbivore-pollinator community (a grant discussion type of talk)

Student seminar – cancelled
Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)
Veronika Vodičková: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku

Zoological seminar – cancelled
Petr Nguyen (ENTU CAS/KMB PřF JU): Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

18.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Why moralizing gods enforce costly rituals? Experiments in the evolutionary theory of religion

Student seminar:
Radim Havlíček: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Tereza Benešová: Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Zoological seminar – cancelled
Martin Lang (FF MU/LEVYNA): Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční teorii náboženství

25.3.2020

Kokomo seminar – cancelled
to be announced

Student seminar – cancelled
Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat
Alžběta Truhlářová: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

Zoological seminar – cancelled
Jan Zrzavý (PřF JU): Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

1.4.2020

Kokomo seminar:
To be announced

Student seminar:
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)
Karolína Bodláková: Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům?
Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

Zoological seminar:
Jiří Dvořáček (PřF JU): Může octomilka cítit libost? Reward systém u hmyzu

8.4.2020

Kokomo seminář (od 13:00):
to be announced

Student seminar:
Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích
Edita Lišková (roz. Bendová): Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku
Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?

Zoological seminar:
not taking place – student talks

15.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
František Vejmělka: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Cueva Monika Patricia Romero: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

Zoological seminar:
Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci křídy

22.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Matěj Lövy (PřF JU): Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

29.4.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Dragomir Damnjanovic: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions

Zoological seminar:
Roman Linhart: Evoluce očima včel

6.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
Roman Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Sivault Elise: bude oznámeno

Zoological seminar:
Josef Kašák (UIS Mendelu): Ochrana přírody v CHKO Jeseníky: Jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

13.5.2020

Kokomo seminar:
to be announced

Student seminar:
to be announced

Zoological seminar:
Stanislav Komárek (PřF UK): Fenomén domestikace

Kokomo seminar

Wednesday 18. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Kenneth Molem and Jonah Philip (The New Guinea Binatang Research Centre) „Presentation on Papua New Guinea and Binatang Research Centre“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 11. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Fran Kostanjsek (Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia): „Light preference of saproxylic beetles and their host trees“

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 4. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Dan Leština (Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia): „Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 22. 5. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Tomáš Polívka (Institute of Physics, Faculty of Science, University of South Bohemia): „Mysteries of microworld: A touch of physics for a…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

15. 5. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Martin Borovička: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus) Jan Lenc: Potravní preference mravenců…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 15. 5. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Dalibor Kodrík (ENTÚ AVČR): „Hormonally controlled defence against toxins/pathogens in insect body“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

24. 4. 2019, lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Zuzana Vavrušková: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách Markéta Vrchotová: Vliv periodických…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 24. 4. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Zuzana Munzbergova (BÚ AVČR): „Interakce mezi rostlinami a půdou“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

17. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu…

Celá zpráva...

Kokomo seminar

Wednesday 17. 4. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Vladimír Košťál (ENTU CAS): „On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution“

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

10. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Ivana Maršíková: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých Marika Davídková: Reakce krkavce velkého (Corvus…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar

3. 4. 2019, Lecture room B3 (Veselovského posluchárna) Student seminar (13:15-14:45): Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických…

Celá zpráva...
Back To Top