skip to Main Content

Socialita afrických rypošů nesouvisí s velikostí jejich mozku

3D model mozku rypoše prasečího (Bathyergus suillus). Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-018-26062-8

O evoluci velikosti mozku a inteligence se mezi vědci vedou dlouhodobé spory. Jednou z prominentních hypotéz je hypotéza sociálního mozku (social brain hypothesis). Ta vychází z toho, že život ve velkých skupinách je natolik náročný, že vede k intenzivnímu selekčnímu tlaku na zvyšování mozkové kapacity a tím i na zvětšování velikosti mozku. Původně byla tato hypotéza aplikována na evoluci inteligence u primátů, postupně ale byla rozšířena na celou řadu dalších obratlovců včetně kytovců, šelem, netopýrů, hmyzožravců, kopytníků, ptáků, a také cichlid.

Radim Šumbera z z Katedry zoologie PřF JU se stal členem mezinárodního týmu vědců, kteří se rozhodli prověřit hypotézu sociálního mozku u afrických rypošů (čeleď Bathyergidae). U těchto pozoruhodných podzemních hlodavců se vyskytuje rozmanité sociální uspořádání, od striktně samotářských nevrlých rypošů, až po eusociální druhy, kteří žijí ve velkých společenstvech spolupracujících jedinců. Přitom jsou si ale rypoši s různým sociálním uspořádáním vcelku podobní a mají i podobné ekologické nároky.

Badatelé analyzovali vlastnosti celkem 11 druhů rypošů. Z výsledků jejich studie vyplývá, že mezi socialitou rypošů a jejich mozkovou kapacitou není žádný pozitivní vztah. Solitérně žijící rypoši jsou obecně větší a mají tendenci mít větší mozky. Stejně tak mají větší počet neuronů v oblasti předního mozku. Autoři studie dospěli k závěru, že v případě rypošů hypotéza sociálního mozku jednoznačně nefunguje. Jak se zdá, výzvy spojené se životem ve společenstvu rypošů nejsou takové, že by vyžadovaly zvětšení nebo zásadní přestavbu mozku. Život ve skupinách tedy sám o sobě nevyžaduje mít velké a nadmíru výkonný mozek.

Kverková, K., Bělíková, T., Olkowicz, S., Pavelková, Z., O’Riain, M. J., Šumbera, R., … & Němec, P. (2018). Sociality does not drive the evolution of large brains in eusocial African mole-rats. Scientific reports, 8(1), 9203.

Back To Top