skip to Main Content

Správa CHKO Český les hledá zoologa

AOPK ČR, Správa CHKO Český les, hledá zoologa pro práci na projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v České republice“. Leták ke stažení

Více informací zde.

Back To Top