skip to Main Content

MSc. Muhammad Aslam

Školitel: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Téma dizertační práce: Aposematism and toxicity of coccinellidae

Back To Top