skip to Main Content

Mgr. Alena Bartoňová

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Téma dizertační práce: Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

Back To Top