skip to Main Content

MSc. Alena Bartoňová

Supervisor: doc. MSc. Martin Konvička, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

Back To Top