skip to Main Content

MSc. Miroslav Bažant

Supervisor: RNDr. Radka Piálková, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Back To Top