skip to Main Content
Menu

MSc. Paolo Biella

Školitel: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.

Téma disertační práce: Mechanistic View on Plant-Pollinator Networks

Back To Top