skip to Main Content

MSc. Joel James Brown

Školitel: RNDr. Jan Hrček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Biotic, abiotic and symbiotic factors that influence a host-parasitoid food web

Výzkumné zaměření: Hrcek lab

Back To Top