skip to Main Content

Mgr. Kryštof Chmel

Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

Back To Top