skip to Main Content

MSc. Kryštof Chmel

Supervisor: MSc. Jan Riegert, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

Back To Top