skip to Main Content

Mgr. Markéta Davídková

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Téma dizertační práce: Vývoj entomofauny polomu na lokalitě Radvanovický hřeben se zvláštním zřetelem na ekofyziologii kůrovcovitých (Coleoptera: Scolytinae)

Back To Top