skip to Main Content

MSc. Kateřina Delawská

Supervisor: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Studium protirakovinných efektů sinicových sekundárních metabolitů za pomocí potkaních epiteliálních jaterních buněk WB transformovaných onkogenem Ras

Back To Top