skip to Main Content

MSc. Guillaume Dillenseger

Školitel: RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.

Téma dizertační práce: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds

Back To Top