Menu

Mgr. Lenka Dovičičová

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Téma dizertační práce: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov