skip to Main Content

MSc. Klára Dragová

Supervisor: doc. MSc. Oldřich Říčan, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Back To Top