skip to Main Content

RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluce a fylogeneze živočichů
– socio-ekologie lidoopů
– populační historie lidstva
– evoluce kultury
– evoluční antropologie

Kontakt:

e-mail: dudapa01@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 254
místnost: B 254

CV

Narozen: 1986 v Kyjově

Vzdělání:

– 2011-2017: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Disertační práce: Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2008-2011: navazující magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Diplomová práce: Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2005-2008: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Bakalářská práce: Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Zaměstnání:

– od r. 2017: Výzkumný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích
– 2016 – 2018: Výzkumný pracovník, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice
– 2016 – 2017: Výzkumný pracovník, Centrum pro teoretická studia (CTS), Praha
– 2015 – 2017: Odborný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2017, 2016: Centrum pro teoretická studia (CTS), Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky, Praha (Česká Republika), celkem 5 měsíců
– 2014: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Biology and Environmental Sciences,  Systematics and Evolutionary of Biology Research Group (Německo), 3 měsíce

Granty a ocenění:

– 2018 – 2020: Ekologické a geografické determinanty diverzifikace současného lidstva: fylogenetický přístup na globální a lokální škále; Grantová agentura České republiky (GAČR) 18-23889S; člen týmu
– 2017: Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě; Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204 004; člen týmu
– 2016 – 2018: Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity; Grantová agentura České republiky (GAČR) 16-26369S; člen týmu
– 2013 – 2014: Human socio-ecological and cultural adaptations: a phylogenetic approach; Grantová agentura Jihočeské univerzity (GAJU) 042/2013/P; hlavní řešitel
– 2009 – 2010: Třetí šimpanz nebo třetí gorila? Fylogenetická analýza lidského sociosexuálního chování a životního cyklu; Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU SGA2009/008; hlavní řešitel

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Evolutionary biology (KZO/104E)
– Evoluční biologie člověka (KZO/271)
– Vertebratologická exkurze (KZO/389)
– Zoologický seminář (KZO/408)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu (zadáno 2018)

Běžící doktorské práce:
Dagmar Hucková: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací (zadáno 2018)
Gabriel Šaffa: Evoluce lidských socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva (zadáno 2018)

Obhájené bakalářské práce:
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (konzultant)
Šural, J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (konzultant)
Šoun, P. (2015). Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů (Hylobatidae)

Publikační činnost

Odborné články:

2019

Minocher, R., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). Explaining marriage patterns in a globally representative sample through socio-ecology and population history: A Bayesian phylogenetic analysis using a new supertree. Evolution and Human Behavior, 40(2), 176-187.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373-389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports6, 29890.

Peoples, H. C., Duda, P., & Marlowe, F. W. (2016). Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. Human Nature 27(3), 261-282.

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor. Journal of Human Evolution65(4), 424-446.

Populární články:

2018
Duda, P. 2018. Fylogeneze a evoluce psů. Vesmír 97, 565.
Duda, P. 2018. Proč preference pohlaví neodpovídají rodičovské investici? Vesmír 97, 496-497.
Duda, P. 2018. Kam se poděli Kananejci? Vesmír 97, 263.
Duda, P. 2018. Pocházejí savci z nočních předků? Vesmír 97, 197-198.

2017
Duda, P. 2017. Evoluční význam květní ostruhy. Vesmír 96, 612.
Duda, P. 2017. Homo naledi stále překvapuje. Vesmír 96, 548-549.
Duda, P. 2017. Příbuzenské vztahy afrických a eurasijských slonů. Vesmír 96, 470.
Duda, P. 2017. Pocházeli předci člověka z Evropy? Vesmír, publikováno online 6.6.2017.

2016
Duda, P. 2016. Evropská prehistorie. Vesmír 95, 386.
Duda, P. 2016. Pradávné kořeny lidské schopnosti metabolizovat alkohol. Vesmír 95, 8.
Duda, P. 2016. Muže z ledovce trápily žaludeční vředy. Vesmír 95, 130.

2015
Duda, P. 2015. Šimpanzi se opíjejí palmovým vínem. Vesmír 94, 600.
Duda, P., 2015. Panda velká není odsouzena k vyhynutí. Vesmír 94, 513.
Duda, P., 2015. Návrat hromového ještěra. Vesmír 94, 386.
Duda, P., 2015. Čelist z Etiopie posouvá vznik rodu Homo do časů australopitéků. Vesmír, publikováno online 4. 3. 2015.
Duda, P., Zrzavý, J., 2015. Přepisování evoluční historie lidského rodu 3: Odhalování dávné i nedávné historie subsaharské Afriky. Vesmír 94, 218-225.
Duda, P., Zrzavý, J., 2015. Přepisování evoluční historie lidského rodu 2: Odhalování populační struktury a historie Homo sapiens. Vesmír 94, 164-167.

2014
Duda, P., 2014. O nesobeckosti vrozené a naučené. Vesmír 93, 676.
Duda, P., 2014. Hněv nás činí (zdánlivě) silnějšími. Vesmír 93, 670.
Duda, P., 2014. Definitivní podoba vyhynulého „žraloka“ rodu Helicoprion. Vesmír 93, 460.
Duda, P., 2014. Přežily pumy díky změně jídelníčku? Vesmír 93, 459.
Duda, P., 2014. Lidské „zahnizďování“. Vesmír 93, 313.
Duda, P., 2014. Proč si lidoopi staví hnízda? Vesmír 93, 303-304.
Duda, P., Zrzavý J., 2014. Přepisování evoluční historie lidského rodu: Revoluce v paleoantropologii v roce 2013. Vesmír 93, 208-212.
Duda, P., 2014. Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů. Vesmír 93, 116.

2013
Duda, P., 2013. Malá skupina indonéských mořeplavců položila základy osídlení Madagaskaru. Vesmír 92, 686-687.
Duda, P., 2013. O původu válek. Vesmír 92, 603-604.
Duda, P., 2013. Proč vysoké podpatky působí jako sexuální stimul. Vesmír 92, 598.
Duda, P. 2013. Skupina indonéských mořeplavců položila základy osídlení Madagaskaru. Vesmír 92, 545–456.
Duda, P. 2013. Pygmejské ženy chtějí vysoké muže. Vesmír 92, 536.
Duda, P., 2013. Stále nejasný původ želv. Vesmír 92, 467–468.
Duda, P., 2013. Genomická studie poodhaluje původ a demografickou historii evropských Romů. Vesmír 92, 193.
Duda, P., 2013. Ad „Záhada dědění majetku po mateřské linii“. Vesmír 92, 190.
Duda, P. 2013. Chudé matky upřednostňují dcery. Vesmír 92, 132.
Duda, P., 2013. Miluješ-li mne, zívni. Vesmír 92, 84–87.
Duda, P., 2013. Záhada dědění majetku po mateřské linii. Vesmír 92, 77.

2012
Duda, P., 2012. Nedostatek fyzické aktivity není hlavní příčinou nadváhy. Vesmír 91, 622.
Duda, P., 2012. Obličejové výrazy emocí nejsou etnicky univerzální. Vesmír 91, 401–403.
Duda, P., 2012. Původ rakoviny tasmánských čertů odhalen. Vesmír 91, 257–258.
Duda, P., 2012. Stojí za nepoměrem v rasově smíšených manželstvích odlišné vnímání obličejové atraktivity mužů a žen? Vesmír 91, 255.
Duda, P., 2012. Nejmenší obratlovec světa. Vesmír 91, 128–129.
Duda, P., 2012. Za křivé zuby může neolitická revoluce. Vesmír 91, 127.
Duda, P., 2012. Hydrodynamické šupiny mosasaurů. Vesmír 91, 67–68.
Duda, P., 2012. Skvrnití koně na jeskynních malbách nebyli pouhým výplodem fantazie tvůrců. Vesmír 91, 12–13.

2011
Duda, P., 2011. Šípový jed v kožichu afrického hlodavce. Vesmír 90, 545–546.
Duda, P., 2011. Vyhubení gueréz šimpanzi. Vesmír 90, 384–385.
Duda, P., 2011. Kanibalismus jako past na pulce invazních ropuch. Vesmír 90, 10.

2010
Duda, P., 2010. Obří rohatý krokodýl byl postrachem australopitéků. Vesmír 89, 655.
Duda, P., 2010. Budou šimpanzi častěji napadat lidi? Vesmír 89, 583.
Duda, P., 2010. Záhadná kambrická fosilie je předkem hlavonožců. Vesmír 89, 507.

Kapitoly v monografiích:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

2017

Duda, P. (2017). Kulturní fylogenetika – lidské kultury jako biologické druhy. In L. Ovčáčková (ed.), O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (pp. 230-279). Praha: Academia.

2015

Duda, P. (2015). Pygmejové pohledem evoluční biologie. In L. Hroníková, Z. Schierová, Zuzana a kol., Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie (pp. 18-43). Praha: Academia.

Konference:

– 5th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Warsaw, Poland, September 24-26, 2018
– 30th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Amsterdam, Netherlands, July 4 – 7, 2018
– The 3rd annual symposium of the DFG Center for Advanced Studies: Modern human origins and dispersal, Tübingen, Germany, November 3 – 4, 2017
– European Human Behaviour and Evolution Annual Conference, Paris, France, April 6 – 8, 2017
– 42. konference ČSEtS, České Budějovice, 4. – 7. 11. 2015
– 11th Conference on Hunting and Gathering Societies, Vienna, Austria, September 7 – 11, 2015
– 25th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Miami Beach, USA, June 17 – 20, 2013
– 38. konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9. – 12. 11., 2011
– 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, France, June 29 -July 3, 2011
– 3rd International Congress of European Federation of Primatologists, Zürich, Switzerland, August 12 – 15, 2009

Členství v organizacích:

– Human Behavior and Evolution Society (do r. 2019)
– European Human Behaviour and Evolution Association (do r. 2017)

Odkazy:

ResearchGate
Časopis Vesmír

Back To Top