skip to Main Content

RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluce a fylogeneze živočichů
– socio-ekologie lidoopů
– populační historie lidstva
– evoluce kultury
– evoluční antropologie

Kontakt:

e-mail: dudapa01@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 254
místnost: B 254

CV

Narozen: 1986 v Kyjově

Vzdělání:

– 2011-2017: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Disertační práce: Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2008-2011: navazující magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Diplomová práce: Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2005-2008: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Bakalářská práce: Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Zaměstnání:

– od r. 2017: Výzkumný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích
– 2016 – 2018: Výzkumný pracovník, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice
– 2016 – 2017: Výzkumný pracovník, Centrum pro teoretická studia (CTS), Praha
– 2015 – 2017: Odborný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2017, 2016: Centrum pro teoretická studia (CTS), Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky, Praha (Česká Republika), celkem 5 měsíců
– 2014: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Biology and Environmental Sciences,  Systematics and Evolutionary of Biology Research Group (Německo), 3 měsíce

Granty a ocenění:

– 2018 – 2020: Ekologické a geografické determinanty diverzifikace současného lidstva: fylogenetický přístup na globální a lokální škále; Grantová agentura České republiky (GAČR) 18-23889S; člen týmu
– 2017: Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě; Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204 004; člen týmu
– 2016 – 2018: Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity; Grantová agentura České republiky (GAČR) 16-26369S; člen týmu
– 2013 – 2014: Human socio-ecological and cultural adaptations: a phylogenetic approach; Grantová agentura Jihočeské univerzity (GAJU) 042/2013/P; hlavní řešitel
– 2009 – 2010: Třetí šimpanz nebo třetí gorila? Fylogenetická analýza lidského sociosexuálního chování a životního cyklu; Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU SGA2009/008; hlavní řešitel

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Evolutionary biology (KZO/104E)
– Behavioural ecology (KZO/106)
– Advances in behavioural ecology research (KZO/105)
– Evoluční biologie člověka (KZO/271)
– Vertebratologická exkurze (KZO/389)
– Zoologický seminář (KZO/408)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v mezikulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu (zadáno 2018)

Běžící doktorské práce:
Alfred Kik: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea (zadáno 2019)
Dagmar Hucková: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací (zadáno 2018)
Gabriel Šaffa: Evoluce lidských socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva (zadáno 2018)

Obhájené bakalářské práce:
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (konzultant)
Šural, J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (konzultant)
Šoun, P. (2015). Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů (Hylobatidae)

Publikační činnost

Odborné články:

2019

Ringen, E. J., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). The evolution of daily food sharing: A Bayesian phylogenetic analysis. Evolution and Human Behavior 40(4), 375-384.

Minocher, R., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). Explaining marriage patterns in a globally representative sample through socio-ecology and population history: A Bayesian phylogenetic analysis using a new supertree. Evolution and Human Behavior, 40(2), 176-187.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373-389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports6, 29890.

Peoples, H. C., Duda, P., & Marlowe, F. W. (2016). Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. Human Nature 27(3), 261-282.

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor. Journal of Human Evolution65(4), 424-446.

Populární články:

Články v časopisu Vesmír

Kapitoly v monografiích:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

2017

Duda, P. (2017). Kulturní fylogenetika – lidské kultury jako biologické druhy. In L. Ovčáčková (ed.), O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (pp. 230-279). Praha: Academia.

2015

Duda, P. (2015). Pygmejové pohledem evoluční biologie. In L. Hroníková, Z. Schierová, Zuzana a kol., Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie (pp. 18-43). Praha: Academia.

Konference:

– European Human Behaviour and Evolution Annual Conference, Toulouse, France, April 23 – 26, 2019
– 5th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Warsaw, Poland, September 24-26, 2018
– 30th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Amsterdam, Netherlands, July 4 – 7, 2018
– The 3rd annual symposium of the DFG Center for Advanced Studies: Modern human origins and dispersal, Tübingen, Germany, November 3 – 4, 2017
– European Human Behaviour and Evolution Annual Conference, Paris, France, April 6 – 8, 2017
– 42. konference ČSEtS, České Budějovice, 4. – 7. 11. 2015
– 11th Conference on Hunting and Gathering Societies, Vienna, Austria, September 7 – 11, 2015
– 25th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Miami Beach, USA, June 17 – 20, 2013
– 38. konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9. – 12. 11., 2011
– 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, France, June 29 -July 3, 2011
– 3rd International Congress of European Federation of Primatologists, Zürich, Switzerland, August 12 – 15, 2009

Členství v organizacích:

– Human Behavior and Evolution Society
– European Human Behaviour and Evolution Association

Odkazy:

ResearchGate
Časopis Vesmír

Back To Top