skip to Main Content

MSc. Pavla Dudová

Supervisor: prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Doctoral thesis topic: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Research focus: Klecka lab

Back To Top