skip to Main Content

MSc. Pavla Dudová

Supervisor: RNDr. Jan Klečka, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Research focus: Klecka lab

Back To Top