skip to Main Content

MSc. Ondřej Fišer

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Doctoral thesis topic: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky

Back To Top