skip to Main Content

MSc. Magdaléna Hadová

Supervisor: Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

Back To Top