skip to Main Content

Mgr. Jan Havlíček

Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma dizertační práce: Hnízdní a potravní ekologie vrabce domácího ve venkovském a městském prostředí

Back To Top