skip to Main Content

MSc. Jan Havlíček

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Doctoral thesis topic: Hnízdní a potravní ekologie vrabce domácího ve venkovském a městském prostředí

Back To Top