skip to Main Content

MSc. Markéta Hejníková

Supervisor: Mgr. David Doležel, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Charakterizace neurohormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus

Back To Top