Menu

Mgr. Sylvie Horáková

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma dizertační práce: Peniální a bakulární morfologie savců