skip to Main Content

Mgr. Dagmar Hucková

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Téma dizertační práce: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací

Back To Top