skip to Main Content

Msc. Dagmar Hucková

Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací

Back To Top