skip to Main Content

Mgr. Petr Hůla

Školitel: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Téma dizertační práce: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám

Back To Top