skip to Main Content

MSc. Petr Hůla

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Doctoral thesis topic: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám

Back To Top