skip to Main Content

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Téma dizertační práce: Lepidoptera of Bhutan, its formation and determinants

Back To Top