skip to Main Content

MSc. Meenakshi Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Téma dizertační práce: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies

Back To Top