skip to Main Content

Ing. Markéta Jariabková

Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ochranářská genetika a biologie rozmnožování sysla obecného

Back To Top