skip to Main Content

Ing. Markéta Jariabková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Ochranářská genetika a biologie rozmnožování sysla obecného

Back To Top