skip to Main Content

RNDr. Pavel Jaška

Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma dizertační práce: Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

Back To Top