skip to Main Content

MSc. Václav John

Supervisor: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Populační ekologie ohrožených druhů hmyzu

Back To Top