Menu

Mgr. Martina Karásková

Školitel: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Téma dizertační práce: Ekologie a etologie sasankových krevet