skip to Main Content

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Výzkumné zaměření:

– hmyzí stresové hormony
– oxidační stres
– neuropeptidy
– proteiny hemolymfy

Kontakt:

e-mail: kodrik@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 271

 

 

CV

Narozen: 1960 v Uherském Hradišti

Vzdělání:

– 1989: CSc., entomologie (Hormonální řízení vývoje a funkce snovacích žláz)
– 1984-1989: aspirantura, Entomologický ústav, ČSAV v Českých Budějovicích
– 1984: RNDr., zoologie (Změny v obsahu glycidů tukového tělesa hmyzu během vývoje)
– 1979 – 1984: přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Brně

Zaměstnání:

– 2010: profesor, Fyziologie živočichů, PřF JU v Č. Budějovicích
– 2000 – 2016: vedoucí katedry Fyziologie živočichů, BF/PřF JU v Č. Budějovicích
– 1999: docent, Fyziologie a vývojová biologie živočichů (Vybrané skupiny hmyzích bílkovin), BF JU v Č. Budějovicích
– od r. 1997: vedoucí laboratoře/oddělení Fyziologie hmyzu/Biochemie a fyziologie hmyzu, Entomologický ústav AV ČR v Č. Budějovicích
– 1993 – 1999: asistent, BF JU v Č. Budějovicích
– od 1990: vědecký pracovník, oddělení fyziologie hmyzu, Entomologický ústav AVČR v Č. Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2002; 2003: Institute of Biochemistry and Biophysics, PAN, Warszawa, Polsko (1; 1 měsíc)
– 1996: Zoological Institute, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgie (1 měsíc)
– 1992-1993; 1996-2001: Birkbeck College, University of London, London, Anglie (12; 6 měsíců)
– 1991: Institut fur Zoophysiologie, Rheinische Universitat, Bonn, Německo (3 měsíce)
– 1990: Institute of Entomology, University of Bologna, Itálie (1 měsíc)

Pedagogická činnost

PřF JU:

– Fyziologie živočichů a člověka (KFZ/230)
– Fyziologie hmyzu (KFZ/405)

PřF UK:
– Fyziologie hmyzu (2000-2004)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Karolina Bodláková: Úloha adipokinetického hormonu v kontrole trávících procesů u hmyzu (zadáno 2017)
Rafael Zeljkovic: Role of adipokinetic hormones in modulation of digestive enzyme activity under stress elicited by entomopathogenic organisms (zadáno 2017)

Běžící magisterské práce.:
Michaela Mochanová: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné Drosophila melanogaster (zadáno 2015)

Běžící doktorské práce:
Emad Ahmed Sayed Ibrahim: Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes (zadáno 2015)
Umesh Kumar Gautam: Adipokinetic hormones signalling pathway in insects (zadáno 2015)
Markéta Hejníková: Charakterizace neurohormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus (zadáno 2014)
Tereza Stašková: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu (zadáno 2014)
Milada Zemanová: The anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster: role of adipokinetic hormone and adenosine (zadáno 2010)

Obhájené bakalářské práce:
Vávra, J. (2019). Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů
Beňová, M. (2017). Effect of adipokinetic hormone on activity of digestive enzymes in Drosophila melanogaster
Susanne Maurer: Role of insect hormones in vitellogenin production (zadáno 2014)
Černý, J. (2016). Studium adipokinetické hormonální odpovědi na infekci způsobenou entomopatogenní houbou druhu Isaria fumosorosea
Mochanová, M. (2015). Úloha adipokinetického hormonu u octomilky obecné Drosophila melanogaster
Záhorská, E. (2014). Role of adipokinetic hormone Peram-CAH-II in insect reproduction
Adekoya, I.A. (2014). Role of adipokinetic hormone Pyrap-AKH in insect reproduction
Moravcová, M. (2010). Sezónní změny hladiny adipokinetických hormonů u lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Kuchyňová, D. (2009). Adipokinetický hormon a stress vyvolaný insekticidem u Locusta migratoria
Lusková, M. (2007). Studium prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.)
Zralá, J. (2007). Panbo-Red Pigment Concentration Hormone u Porcellio scaber (stínka obecná)
Patočková, M. (2003). Adipokinetický hormon a energetický metabolismus u bavlníkového škůdce Dysdercus cingulatus (Fabre) (Heteroptera: Pyrrhocoridae)
Neuwirth, A. (2000). Identifikace neurohormonu serikotropinu v CNS vybraných druhů hmyzu
Maxová, A. (1998). Účinek adipokinetického hormonu u ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera)
Kodedová, I. (1997). Výskyt neurohormonu serikotropinu u bource morušového (Bombyx mori)
Šimonovský, M. (1997). Produkce ekdysteroidů v kruhových žlázách u larev Sarcophaga
(Neobellieria) bullata.

Obhájené magisterské práce:
Zralá, J. (2010). Studium fyziologických funkcí Panbo-RPCH u Porcellio scaber (stínka obecná)
Bártů, I. (2006). Vzájemné ovlivňování funkcí adipokinetického hormonu a juvenilního hormonu u ploštice Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae, Heteroptera)
Patočková, M. (2006). Vliv methoprenu – analogu juvenilního hormonu na účinky adipokinetického hormonu Pyrap-AKH u bavlníkového škůdce Dysdercus cingulatus (Fabricius) (Heteroptera: Pyrrhocoridae)
Neuwirth, A. (2002). Studium produktů prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.)
Maxová, A. (2000). Hormonální regulace aktivace zdrojů energie u křídelních morf ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera)

Obhájené doktorské práce:
Zemanová., M. (2017). The anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster: role of adipokinetic hormone and adenosine
Bednářová, A. (2015). Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects
Večeřa, J. (2012). The role of insect adipokinetic hormones in oxidative stress
Bártů, I. (2010). Funkce adipokinetických hormonů v metabolismu hmyzích lipidů
Alquicer, G. (2009). Contribution to the study of insect stress hormones

Publikační a odborná činnost

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Laboratory of Insect Physiology, ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Back To Top