skip to Main Content

Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluční antropologie
– etologie primátů a člověka
– vztah mezi hormony a sociálním chováním u primátů a člověka
– metody studia a význam individuální variability u primátů

Kontakt:

e-mail: konecnam@prf.jcu.cz
tel.: +420 389032251
místnost: B 252

 

CV

Narozena: 1981 ve Vrchlabí

Vzdělání:

– 2010: PhD. v oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě JU,
Disertační práce: Stresové hormony a vzorce chování u makaků magotů (Macaca sylvanus)
– 2005: Mgr. v oboru Zoologie obratlovců na Biologické fakultě JU,
Diplomová práce: Hodnocení osobnosti u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus achates)
– 2002: Bc. v oboru Biologie na Biologické fakultě JU

Zaměstnání:

– od r. 2007: asistent na katedře zoologie, Přírodovědecká fakulta, JU (2014 – 2015; od r. 2018 – mateřská dovolená)

Stáže a výzkumné pobyty:

– červen – říjen 2013: terénní antropologický výzkum na Papui Nově Guinei
– 2010 – 2011 (10 měsíců): Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA, podpořeno Fulbright-Masarykovo stipendiem
– červen 2008: terénní práce v rezervaci Sungai Wain, Borneo
– 2008 (3 týdny), 2009 (3 týdny): pobyt v laboratoři Vídeňské university za účelem zpracování vzorků pro hormonální analýzy, podpořeno programem AKTION MŠMT 2008, 2009
– listopad 2007 – únor 2008; říjen 2008 – únor 2009: terénní výzkum makaků magotů na Gibraltaru zaměřený na vztah stresových hormonů a sociální hierarchie
– duben 2007 – červen 2007: stáž v laboratoři Vídeňské university, studium metodiky hormonálních analýz, podpořeno Ernst-Mach stipendiem programu AKTION MŠMT
– březen 2007: předběžná studie chování makaků magotů na Gibraltaru
– září 2002 – únor 2003: terénní výzkum hulmanů posvátných v Indii

Granty a ocenění:

– GAČR (2013-2015): Psychosociální stres: jeho příčiny a důsledky v tradiční společnosti.
– Fulbright-Masarykovo stipendium 2010-2011: Stáž na Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA
– AKTION MŠMT 2009: Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus)
– AKTION MŠMT 2008: Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Kognitivní etologie, KZO/160
– Metody výzkumu chování, KZO/275
– Seminář behaviorálních věd, KZO/056
– Primatologie, KZO/371
– Antropologie, KZO/388

FHS UK:
– Primatologie
– Behaviorální endokrinologie člověka
– Metodologie výzkumu chování

Školitelství

Běžící magisterské práce:
Veronika Blažková: Stabilita preference horní končetiny u makaků lvích chovaných v zajetí (zadáno 2015)

Běžící doktorské práce:
Magdaléna Hadová: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů (zadáno 2017)
Michaela Másílková: Osobnost u primátů: metody hodnocení a mezidruhové porovnání (zadáno 2013)

Obhájené bakalářské práce:
Pejchová, T. (2018). Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic
Valentová K. (2018). Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny
Blažková, V. (2014). Preference pravé a levé horní končetiny a její stabilita u primátů
Gregorová, V. (2014). Čichová komunikace u starosvětských opic a lidoopů
Albrecht Lišková, R. (2013) Mezidruhové rozdíly v chování v testu s novým předmětem u drápkatých opic (ZF JU)
Másílková, M. (2010). Mezidruhové rozdíly v chování u vybraných zástupců z podčeledi Callitrichinae

Obhájené magisterské práce:
Hurtová, D. (2018). Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého
Gregorová, V. (2017). Funkce čištění srsti v kontextu sexuálního chování
Másílková, M. (2013). Mezidruhové rozdíly v chování u tamarína pinčího (Saguinus oedipus) a tamarína žlutorukého (Saguinus midas)
Roubová, V. (2011). Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu

Obhájené doktorské práce:
Roubová, V. (2018). Social grooming in Barbary macaques
Kuběnová, B. (2017). Infant handling in male Barbary macques

Publikační činnost

Odborné články:

2018

Másílková, M., Weiss, A., Konečná, M., 2018. How long does it take? Reliable personality assessment based on common behaviour in cotton-top tamarins (Saguinus oedipus). Behavioural Processes 157, 59-67.

Urlacher, S.S., Liebert, M.A., Konečná, M. (2018) Global variation in diurnal cortisol rhythms: evidence from Garisakang forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Stress 21:2,101-109.

2017

Konečná, M., Urlacher, S. S. (2017). Male social status and its predictors among Garisakang forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Evolution and Human Behavior 38(6), 789-797.

Kuběnová, B., Konečná, M., Majolo, B.,Šmilauer, P., Ostner, J., Schülke, O. (2017) Triadic awareness predicts partner choice in male-infant-male interactions in Barbary macaques. Animal Cognition 20(2), 221-232.

2015

Konečná, M., Urlacher, S. S. (2015) Effect of chewing betel nut (Areca catechu) on salivary cortisol measurement. American Journal of Physical Anthropology, 158, 151-154.

Roubová, V., Konečná, M., Šmilauer, P., Wallner, B. (2015) Who to groom and for what? Patterns of grooming in female Barbary macaques (Macaca sylvanus). PLoS ONE 10(2): e0117298. doi:10.1371/journal.pone.0117298

2012

Ellison, P.T., Reiches, M.W., Shattuck-Faegre, H., Breakey, A., Konečná, M., Urlacher, S. & Wobber, V. (2012) Puberty as a life history transition. Annals of Human Biology, 39, 352-360.

Konečná, M., Weiss, A., Lhota, S. & Wallner, B. (2012) Personality in Barbary Macaques (Macaca sylvanus): Temporal Stability and Social Rank. Journal of Research in Personality, 46, 581-590.

Klapilová K, Konečná, M., Weiss P, Havlíček J. (2012) Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: review. [with English summary,  The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality in the evolutionary perspective: a review] Česká a Slovenská psychiatrie, 108(1):  14–21.

2011

Grant, V.J., Konečná, M., Sonnweber, R., Irwin, R.J. & Wallner, B. (2011)  Macaque mothers’ pre-conception testosterone levels relate to dominance and to sex of offspring. Animal Behaviour, 82, 893-899.

Janda, M. & Konečná, M. (2011) Canopy assemblages of ants in a New Guinea rain forest. Journal of Tropical Ecology, 27, 83-91.

2010

Havlíček, J. & Konečná, M. (2010) Čím se lišíme a co máme společné? Lidská sexualita v evoluční perspektivě. [with English summary,  What do we have in common and what not? Human sexuality in the evolutionary perspective.] Antropowebzin 2, 73-77.

2008

Konečná, M., Lhota, S., Weiss, A., Urbánek, T., Adamová, T. & Pluháček, J. (2008) Personality in free-ranging Hanuman langur (Semnopithecus entellus) males: Subjective ratings and recorded behavior. Journal of Comparative Psychology, Vol. 122, 4, 379–389.

Konference:

– 2015: Konečná M., Urlacher S.S. (2015) Male social status and its predictors among forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Polish Society for Human and Evolution Studies annual meeting, Poznan, Poland. (oral presentation)
– 2014: Konečná M., Roubová V., Weiss A. (2014) Personality and social relationships. Contribution to the symposium „Personality in comparative perspective“. Convenors: Alex Weiss & Martina Konecna. Abstracts of VII European conference on behavioral biology. (oral presentation)
– 2008: Konečná M., Wallner B., Roubová V.(2008) Relationship between social hierarchy and cortisol levels in Barbary macaques. [Vztah sociální hierarchie a hladiny kortisolu a testosteronu u makaků magotů (Macaca sylvanus)]. Abstracts of 38th Meeting of Czech and Slovak Ethological Society (in Czech). (oral presentation)
– 2008: Konečná M., Weiss A., Lhota S. (2008): Relationship between questionnaire rating and recorded behavior in personality study of Hanuman langur males. Contribution to the symposium „How do we know that primate personality is real and useful?“. Convenors: Alex Weiss & Martina Konecna. 22nd Congress of the International Primatological Society, Primate Eye, 96, pp.112-113. (oral presentation)
– 2006: Konečná M., Urbánek T., Lhota S. (2006): Does recorded behaviour support trait ratings of observers in free-living male Hanuman langurs (Semnopithecus entellus)? Primate Society of Great Britain Spring Meeting, Primate Eye 89. pp: 7-8. (oral presentation)
– 2004: Konečná M., Urbánek T., Lhota S. (2004): How do we see them? Personality assessment based on questionnaires in free-living male Hanuman langurs (Semnopithecus entellus)[ Jak je vidíme? Hodnocení osobnosti prostřednictvím dotazníků u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus)]. Abstracts of 31st Meeting of Czech and Slovak Ethological Society (in Czech). (oral presentation)
– 2003: Konečná, M., Urbánek, T., Pluháček, J., Adamová T., Abonyi O., & Lhota S (2003): The Personality assessment of the free living Hanuman Langurs (Semnopithecus entellus): preliminary results. Abstracts of ASAB Summer Meeting. (oral presentation)

Back To Top