Menu

Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluční antropologie
– etologie primátů a člověka
– vztah mezi hormony a sociálním chováním u primátů a člověka
– metody studia a význam individuální variability u primátů

Kontakt:

e-mail: konecnam@prf.jcu.cz
tel.: +420 389032251
místnost: B 252

 

CV

Narozena: 1981 ve Vrchlabí

Vzdělání:

– 2010: PhD. v oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě JU,
Disertační práce: Stresové hormony a vzorce chování u makaků magotů (Macaca sylvanus)
– 2005: Mgr. v oboru Zoologie obratlovců na Biologické fakultě JU,
Diplomová práce: Hodnocení osobnosti u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus achates)
– 2002: Bc. v oboru Biologie na Biologické fakultě JU

Zaměstnání:

– od r. 2007: asistent na katedře zoologie, Přírodovědecká fakulta, JU

Stáže a výzkumné pobyty:

– červen – říjen 2013: terénní antropologický výzkum na Papui Nově Guinei
– 2010 – 2011 (10 měsíců): Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA, podpořeno Fulbright-Masarykovo stipendiem
– červen 2008: terénní práce v rezervaci Sungai Wain, Borneo
– 2008 (3 týdny), 2009 (3 týdny): pobyt v laboratoři Vídeňské university za účelem zpracování vzorků pro hormonální analýzy, podpořeno programem AKTION MŠMT 2008, 2009
– listopad 2007 – únor 2008; říjen 2008 – únor 2009: terénní výzkum makaků magotů na Gibraltaru zaměřený na vztah stresových hormonů a sociální hierarchie
– duben 2007 – červen 2007: stáž v laboratoři Vídeňské university, studium metodiky hormonálních analýz, podpořeno Ernst-Mach stipendiem programu AKTION MŠMT
– březen 2007: předběžná studie chování makaků magotů na Gibraltaru
– září 2002 – únor 2003: terénní výzkum hulmanů posvátných v Indii

Granty a ocenění:

– GAČR (2013-2015): Psychosociální stres: jeho příčiny a důsledky v tradiční společnosti.
– Fulbright-Masarykovo stipendium 2010-2011: Stáž na Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA
– AKTION MŠMT 2009: Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus)
– AKTION MŠMT 2008: Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Kognitivní etologie, KZO/160
– Metody výzkumu chování, KZO/275
– Seminář behaviorálních věd, KZO/056
– Primatologie, KZO/371
– Antropologie, KZO/388

FHS UK:
– Primatologie
– Behaviorální endokrinologie člověka
– Metodologie výzkumu chování

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Tamara Pejchová: Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic (zadáno 2016)

Běžící magisterské práce:
Dominika Hurtová: Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého (zadáno 2016)
Veronika Blažková: Stabilita preference horní končetiny u makaků lvích chovaných v zajetí (zadáno 2015)

Běžící doktorské práce:
Michaela Másílková: Osobnost u primátů: metody hodnocení a mezidruhové porovnání (zadáno 2013)
Veronika Roubová: Sociální interakce u makaka magota (znovu zadáno 2014)

Obhájené bakalářské práce:
Másílková, M. (2010). Mezidruhové rozdíly v chování u vybraných zástupců z podčeledi Callitrichinae
Albrecht Lišková, R. (2013) Mezidruhové rozdíly v chování v testu s novým předmětem u drápkatých opic (ZF JU)
Blažková, V. (2014). Preference pravé a levé horní končetiny a její stabilita u primátů
Gregorová, V. (2014). Čichová komunikace u starosvětských opic a lidoopů

Obhájené magisterské práce:
Roubová, V. (2011). Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu
Másílková, M. (2013). Mezidruhové rozdíly v chování u tamarína pinčího (Saguinus oedipus) a tamarína žlutorukého (Saguinus midas)
Gregorová, V. (2017). Funkce čištění srsti v kontextu sexuálního chování

Obhájené doktorské práce:
Kuběnová, B. (2017). Infant handling in male Barbary macques

Publikační činnost

Odborné články:

2017

Konečná, M., Urlacher, S. S. (2017). Male social status and its predictors among Garisakang forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Evolution and Human Behavior in press.

Kuběnová, B., Konečná, M., Majolo, B.,Šmilauer, P., Ostner, J., Schülke, O. (2017) Triadic awareness predicts partner choice in male-infant-male interactions in Barbary macaques. Animal Cognition 20(2), 221-232.

2015

Konečná, M., Urlacher, S. S. (2015) Effect of chewing betel nut (Areca catechu) on salivary cortisol measurement. American Journal of Physical Anthropology, 158, 151-154.

Roubová, V., Konečná, M., Šmilauer, P., Wallner, B. (2015) Who to groom and for what? Patterns of grooming in female Barbary macaques (Macaca sylvanus). PLoS ONE 10(2): e0117298. doi:10.1371/journal.pone.0117298

2012

Ellison, P.T., Reiches, M.W., Shattuck-Faegre, H., Breakey, A., Konečná, M., Urlacher, S. & Wobber, V. (2012) Puberty as a life history transition. Annals of Human Biology, 39, 352-360.

Konečná, M., Weiss, A., Lhota, S. & Wallner, B. (2012) Personality in Barbary Macaques (Macaca sylvanus): Temporal Stability and Social Rank. Journal of Research in Personality, 46, 581-590.

Klapilová K, Konečná, M., Weiss P, Havlíček J. (2012) Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: review. [with English summary,  The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality in the evolutionary perspective: a review] Česká a Slovenská psychiatrie, 108(1):  14–21.

2011

Grant, V.J., Konečná, M., Sonnweber, R., Irwin, R.J. & Wallner, B. (2011)  Macaque mothers’ pre-conception testosterone levels relate to dominance and to sex of offspring. Animal Behaviour, 82, 893-899.

Janda, M. & Konečná, M. (2011) Canopy assemblages of ants in a New Guinea rain forest. Journal of Tropical Ecology, 27, 83-91.

2010

Havlíček, J. & Konečná, M. (2010) Čím se lišíme a co máme společné? Lidská sexualita v evoluční perspektivě. [with English summary,  What do we have in common and what not? Human sexuality in the evolutionary perspective.] Antropowebzin 2, 73-77.

2008

Konečná, M., Lhota, S., Weiss, A., Urbánek, T., Adamová, T. & Pluháček, J. (2008) Personality in free-ranging Hanuman langur (Semnopithecus entellus) males: Subjective ratings and recorded behavior. Journal of Comparative Psychology, Vol. 122, 4, 379–389.

 

Konference:

– 2015: Konečná M., Urlacher S.S. (2015) Male social status and its predictors among forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Polish Society for Human and Evolution Studies annual meeting, Poznan, Poland. (oral presentation)
– 2014: Konečná M., Roubová V., Weiss A. (2014) Personality and social relationships. Contribution to the symposium „Personality in comparative perspective“. Convenors: Alex Weiss & Martina Konecna. Abstracts of VII European conference on behavioral biology. (oral presentation)
– 2008: Konečná M., Wallner B., Roubová V.(2008) Relationship between social hierarchy and cortisol levels in Barbary macaques. [Vztah sociální hierarchie a hladiny kortisolu a testosteronu u makaků magotů (Macaca sylvanus)]. Abstracts of 38th Meeting of Czech and Slovak Ethological Society (in Czech). (oral presentation)
– 2008: Konečná M., Weiss A., Lhota S. (2008): Relationship between questionnaire rating and recorded behavior in personality study of Hanuman langur males. Contribution to the symposium „How do we know that primate personality is real and useful?“. Convenors: Alex Weiss & Martina Konecna. 22nd Congress of the International Primatological Society, Primate Eye, 96, pp.112-113. (oral presentation)
– 2006: Konečná M., Urbánek T., Lhota S. (2006): Does recorded behaviour support trait ratings of observers in free-living male Hanuman langurs (Semnopithecus entellus)? Primate Society of Great Britain Spring Meeting, Primate Eye 89. pp: 7-8. (oral presentation)
– 2004: Konečná M., Urbánek T., Lhota S. (2004): How do we see them? Personality assessment based on questionnaires in free-living male Hanuman langurs (Semnopithecus entellus)[ Jak je vidíme? Hodnocení osobnosti prostřednictvím dotazníků u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus)]. Abstracts of 31st Meeting of Czech and Slovak Ethological Society (in Czech). (oral presentation)
– 2003: Konečná, M., Urbánek, T., Pluháček, J., Adamová T., Abonyi O., & Lhota S (2003): The Personality assessment of the free living Hanuman Langurs (Semnopithecus entellus): preliminary results. Abstracts of ASAB Summer Meeting. (oral presentation)