skip to Main Content

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Výzkumné zaměření:

– environmentální fyziologie
– adaptace hmyzu pro přezimování
– biochemické a molekulární mechanismy přežití za nízkých teplot

Kontakt:

e-mail: kostal@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 324

 

 

CV

Vzdělání:

– 1991: CSc., entomologie (Vztahy mezi ozimou řepkou a vybranými hmyzími fytofágy)
– 1986-1991: aspirantura, Entomologický ústav, BC AV ČR, České Budějovice
– 1985: Ing., agronomie (Integrovaná ochrana polní zeleniny před hmyzími škůdci)
– 1981-1985: studium, Vysoká škola zemědělská, České Budějovice

Zaměstnání:

– od 2012: profesor, molekulární biologie a genetika, BF JčU
– 2005-2012: docent, fyziologie živočichů, BF JčU
– od 2002: externí zaměstnanec, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

– od r. 2012: zástupce ředitele, ENTÚ, BC AV ČR, České Budějovice
– od r. 1996: vedoucí laboratoře, ENTÚ, BC AV ČR, České Budějovice
– od r. 1991: zaměstnanec, Entomologický ústav, BC AV ČR, České Budějovice

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2008: Ohio State University, Columbus, Ohio, USA (3 měsíce)
– 2000 a 2003: Hokkaido University, Sapporo, Japonsko (3 a 4 měsíce)
– 1997 – 1999: Hokkaido University, Sapporo, Japonsko (2 roky)
– 1995: Federal Research Station of Agriculture, Wadenswil, Švýcarsko (6 měsíce)
– 1992, 1993, 1994: Horticulture Research International, Wellesbourne, Anglie (6, 2, 2 měsíce)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Fyziologie živočichů a člověka (KFZ/230)
– Environmentální fyziologie živočichů (KFZ/234)

PřF UK, Praha:
– Zimní ekologie, MB120T09

Školitelství

Běžící doktorské práce:
Grgac, R.: Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata (zadáno 2019)
Hůla, P.: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám (zadáno 2017)

Obhájené bakalářské práce:
Nováková, T. (2019). Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Francová, V. (2017). Immunohistochemical analysis of clock neurons in Chymomyza costata.
Hůla, P. (2015). Daily and circadian rhythms in the larva of Chymomyza costata.
Štětina, T. (2013). Adaptations to cold in drosophilid flies.
Korbelová, J. (2009). Cold acclimation in drosophilid flies: changes in physiology and biochemistry.
Šimůnková, P. (2008). Transcriptional analysis of genes coding for ion pumps in drosophilid flies.
Mehrabianová, A. (2005). Ion homeostasis and chilling injury in Pyrrhocoris apterus.
Kudrnáčová, N. (2007). Daily cycles of enzyme activities and gene transcription in larvae of Chymomyza costata.
Tollarová, M. (2003). Adjusting enzymatic activities for polyol biosynthesis in diapause Pyrrhocoris apterus.

Obhájené magisterské práce:
Hůla, P. (2017). Induction of diapause in Chymomyza costata: role of epigenetic factors
Štětina, T. (2015). Analysis of HSP-complex in response to cold in Drosophila melanogaster.
Urban, T. (2013). Functional analysis of insect biological membranes restructuring in response to cold.
Korbelová, J. (2011). Cold acclimation in drosophilid flies: physiology, biochemistry, and gene transcription.
Šimůnková, P. (2011). Transcriptional analysis of cell cycle regulators in Chymomyza costata.
Tollarová, M. (2005). Biochemical adaptations for low temperature survival in Pyrrhocoris apterus.
Tomčala, A. (2005), co-supervisor. Determination of phospholipids in cell membranes of Pyrrhocoris apterus.
Vambera, J. (2003), co-supervisor. Role of ion homeostasis in insect cold tolerance.

Obhájené doktorské práce:
Štětina, T. (2020). Low-temperature injury in insect tissues and mechanisms of its repair.
Rozsypal, J. (2013). Physiology and biochemistry of cold tolerance and overwintering in Cydia pomonella.
Kobelková, A. (2010). Insect chronobiology: Cell cycle arrest as a feature of diapause in Chymomyza costata.
Tollarová, M. (2009). Expression of genes coding for polyol biosynthesis enzymes in Pyrrhocoris apterus.
Tomčala, A. (2009), co-supervisor. Membrane restructuring during cold acclimation of drosophilid flies.
Stehlík, J. (2008), co-supervisor. Structural and transcriptional study of timeless gene in Chymomyza costata.
Berková, P. (2003), co-supervisor. Lipids in insect membranes in relation to temperature acclimation.
Šlachta, M. (2002), co-supervisor. Diapause and cold hardiness in two heteropteran insects.

Publikační a odborná činnost

Košťál Vladimír, prof. Ing. CSc., ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Laboratoř diapauzy hmyzu, ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

ResearchGate

 

Back To Top